Dagsorden og referat

2013
10. dec: referat
8. marts: referat
30. april: referat
22. oktober: referat

2012:
1. marts: referat
22. maj: dagsorden
10. oktober: referat
13. december: referat

2011:
28. februar: dagsorden, referat
31. maj: referat
8. september: dagsorden, referat
24. oktober: dagsorden,referat

2010:
17. marts, dagsorden, referat
31. maj: referat
16. september: dagsordenreferat
25. oktober: dagsorden, referat

2009:
21. januar, dagsorden, referat
19. maj, dagsorden, referat
1. oktober, dagsorden, referat
27. november, dagsorden, referat

2008:
18. januar, dagsorden, referat
9. april, dagsordenreferat
22. august dagsorden, referat
30. september, dagsorden, referat

2007:
16. februar, dagsorden, referat
11. april, dagsorden, referat
23. maj, dagsorden, referat
28. september, dagsorden, referat