Dagsorden og referat

2020:

6. januar  dagsorden referat
24. januar dagsorden referat
4. februar  referat
18. februar dagsorden referat
3. marts dagsorden
24. marts dagsorden referat
31. marts dagsorden referat
5. maj dagsorden referat
19. maj dagsorden referat
10. juni dagsorden referat

2019:

22. januar dagsorden referat
19. februar dagsorden referat
20. marts dagsorden referat
1. maj dagsorden referat
14. maj aflyst
17. juni institutseminar
24. juni dagsorden referat
Forskningsledelsesseminar
Studielederseminar
17. september dagsorden referat
22. oktober dagsorden referat
12. november dagsorden referat
17. december dagsorden

referat

2018:

16. januar dagsorden referat
5. februar aflyst
20. februar dagsorden referat
20. marts dagsorden referat
30. april dagsorden referat
15. maj dagsorden referat
19. juni dagsorden referat
Forskningsledelsesseminar
Studieledelsesseminar

25. september dagsorden tillægsdagsorden referat
23. oktober dagsorden referat
27. november dagsorden
18. december

2017:

24. januar dagsorden referat 
21. februar dagsorden referat
21. marts dagsorden referat
25. april dagsorden referat
16. maj aflyst
20. juni dagsorden referat
Forskningsledelsesseminar
19. september dagsorden referat
24. oktober dagsorden referat
21. november dagsorden referat
19. december dagsorden referat

2016:

26. januar dagsorden | referat
1. - 2. februar Ledelsesseminar
8. marts
15. marts dagsorden | referat
19. april dagsorden referat
17. maj dagsorden referat
21. juni dagsorden referat
Ledelsesseminar 15. - 16. august
16. august dagsorden referat
20. september dagsorden referat     
25. oktober dagsorden referat
22. november dagsorden referat     
13. december dagsorden referat

2015:  

27. januar dagsorden | referat
17. februar dagsorden | referat
16. marts dagsorden | referat
21. april dagsorden | referat
19. maj dagsorden | referat
16. juni
Visionsseminar 17. - 18. august
9. september 2015 dagsorden | referat
20. oktober dagsorden | referat
4. november dagsorden | referat
23. november dagsorden | referat
8. december dagsorden | referat

2014:

31. januar dagsorden | referat
25. februar dagsorden | tillægsdagsorden | referat
18. marts dagsorden | referat
22. april dagsorden | referat
20. maj dagsorden | referat
10. juni dagsorden | referat
19. august dagsorden | referat
Ledelsesseminar 9. - 10. september referat
21. oktober dagsorden | referat
13. november dagsorden | referat
1. december dagsorden | referat
16. december aflyst

2013:

21. januar dagsorden referat
26. februar dagsorden referat
9. april (kl. 8.15) aflyst
18. april dagsorden
28. maj dagsorden referat
18. juni dagsorden referat
20. august dagsorden referat
Ledelsesseminar 16. - 17. september
22. oktober dagsorden referat    
19. november dagsorden referat
17. december  dagsorden referat