Skip to main content

Humanioras Publikationsudvalg - Udvalget er nedlagt pr. 1.1.18. Der henvises til de resp. institutter

Medlemmer

Institutleder Steffen Nordahl Lund (formand)
Lektor Ulrik Lehrmann
Lektor Michael Bregnsbo
Sekretær: Gitta Stærmose

1. Oversættelse/sproglig revision

Humanioras Publikationsudvalg yder tilskud til oversættelse/sproglig revision af artikler/bøger forfattet af videnskabelige medarbejdere under Det Humanistiske Fakultet. Det er en forudsætning at der er indgået kontrakt med et anerkendt tidsskrift/forlag. Ansøgning om tilskud til oversættelse/sproglig revision indsendes til Gitta Stærmose, Det humanistiske fakultetssekretariat, på dette ansøgningsskema

Der ydes normalt kun støtte til oversættelse til ét sprog, fortrinsvis et hovedsprog.

Takst for oversættelse: 250 kr. pr. side à 2000 enheder for de første 16 sider og 200 kr. pr. side for følgende, excl. moms. Takst for sproglig revision: Max. 150 kr. pr. side.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at Publikationsudvalget ved ansøgning om støtte til oversættelse til engelsk anvender taksten for sproglig revision max. kr. 150 pr. side. Tilsvarende gælder ved oversættelse fra engelsk til dansk.

OBS: Pr. 15. september 2015 har SDU indgået en rammeaftale med EasyTranslate A/S om oversættelse og sproglig revision. Fra denne dato må man derfor ikke længere indgå aftaler med andre leverandører end EasyTranslate A/S.  Bestilling på rammeaftalen skal ske via EasyTranslate's hjemmeside på www.easytranslate.dk. Hvis det er første gang man skal lave en bestilling, skal man registreres på hjemmesiden først. En vejledning til registrering som bruger er vedhæftet mailen om ny ansøgningstermin.  

Update fra EasyTranslate A/S om nye tiltag på deres hjemmeside.

2. Publikationsstøtte

Humanioras Publikationsudvalg yder støtte til udgivelse af videnskabelige værker forfattet af videnskabelige medarbejdere ved Det Humanistiske Fakultet. Det er en forudsætning for støtte at der foreligger et trykklart manuskript.  Støtten ydes primært til udgivelser som ikke vil kunne finansieres af forlagene uden tilskud og er proportional med omfanget af bidrag forfattet af medarbejdere ved Det Humanistiske Fakultet.

Ansøgning om publikationsstøtte er uden skema, men skal indeholde titel, indholdsfortegnelse, type publikation, liste over bidragsydere samt budget og bilægges tilsagn fra forlag/tidsskrift.

Der ydes ikke tilskud eller støtte til

  • festskrifter
  • uredigerede ph.d.-afhandlinger
  • uredigerede genudgivelser
  • Author Publication Charge ifm. Open Access, med mindre særlige faglige forhold medfører, at gratis, meriterende publiceringskanaler ikke kan benyttes
  • indeksering.

Ansøgningsterminer om såvel tilskud til oversættelse/sproglig revision som publikationsstøtte er 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

En given bevilling kan højst stå uudnyttet i 2 år. Herefter bortfalder bevillingen.

Sidst opdateret: 09.02.2018