HUM SEED

Fakultetet har nedsat et forskningsstøtteråd og valgt at iværksætte forskellige satsninger, som skal bidrage til at styrke indsatsen i forhold til hjemtagning af eksterne midler. I den forbindelse er der blevet oprettet en pulje til fakultetets medarbejdere under titlen HUM SEED.

Fakultetet har således afsat 1,5 mio. til denne satsning, hvor formålet er at hjælpe lovende projekter ud over rampen, så de kan realiseres som eksterne finansierede forskningssatsninger.

Det er muligt at læse mere om, hvordan man søger penge og kravene til ansøgningerne på denne side.

Gearingsmidler og projektopstartsmidler
Med deadline fredag den 1. maj 2020 kl. 12.00 bliver det muligt for fakultetets forskere at søge opstartsmidler til færdiggørelsen af den særligt lovende ansøgning eller til initieringen af det lovende projekt, som imidlertid ikke helt er modent til at kunne søge om ekstern finansiering. Se hele opslaget og en guide til ansøgere nedenfor.

Opslag

Deadline 1. maj 2020

Klik her

Vejledning

Råd, rammer og regler for din ansøgning

Klik her

Inspiration

Hvad kan du fx bruge HUM SEED til?

klik her