Skip to main content

Akademisk Råd

Medlemmer af Akademisk Råd pr. 1. januar 2021

Dekan for Humanistisk Fakultet, Simon Møberg Torp       
VIP-medlemmer (funktionsperiode 1/1-2021 til 31/12-2024)
Lektor Stig Børsen Hansen, Institut for Design og Kommunikation
Lektor Karen Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber
Professor Søren Harnow Klausen, Institut for Kulturvidenskaber
Lektor Casper Sylvest, Institut for Historie, formand
Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation
TAP-medlemmer (funktionsperiode 1/1-2021 til 31/12-2024)
Maria Davidsen, Institut for Kulturvidenskaber
Kontorfuldmægtig Charlotte Granly, Studiesekretariatet, Det Humanistiske Fakultet
 Fuldmægtig Simon H. Hedegaard, Studiesekretariatet, Det Humanistiske Fakultet
Studentermedlemmer (funktionsperiode 1/1-2021 til 31/12-2022)
Emma Cecilie Fevre Kristensen
Sofie Skov Mortensen
Katja Lau Petersen
Observatør for studielederne
Studieleder Esben Nedenskov Petersen, Filosofisk Studienævn

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Akademisk Råds sekretær, fuldmægtig Martin Lund, Det Humanistiske Fakultetssekretariat, telefon 6550 3117.


Seminar on Academic Freedom

Register here

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra det Akademiske Råd.

Klik her

Mødeforum

Her kan medlemmer af Akademisk Råd se materialet til møderne.

Klik her

Vejledning

Her finder du vejledningen til Mødeforummet for Akademisk Råd på Sharepoint.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for Akademisk Råd.

Klik her

Sidst opdateret: 08.01.2021