Skip to main content

Akademisk Råd

Medlemmer af Akademisk Råd pr. 1. januar 2017

Dekan for Humanistisk Fakultet, Simon Møberg Torp       
 
VIP-medlemmer (funktionsperiode 1/1-2017 til 31/12-2020)
Lektor Dion Rüsselbæk Hansen, Institut for Kulturvidenskaber
Lektor Stig Børsen Hansen, Institut for Design og Kommunikation
Lektor Kathrin Maurer, Institut for Kulturvidenskaber
Lektor Casper Sylvest, Institut for Historie, formand
Lektor Flemming Smedegaard, Institut for Sprog og Kommunikation 
 
TAP-medlemmer (funktionsperiode 1/1-2017 til 31/12-2020)
Fuldmægtig Simon Hedegaard, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontorfuldmægtig Charlotte Granly, Studiesekretariatet, Det Humanistiske Fakultet
Specialkonsulent Bodil Ravn, Institut for Kulturvidenskaber 
 
Studentermedlemmer (funktionsperiode 1/1-2019 til 31/12-2020)
Katrine Sofia Lind
Marius Folden Pedersen
Gamze Malene Sahin
 
Observatør for studielederne
Studieleder Esben Nedenskov Petersen, Filosofisk Studienævn

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Akademisk Råds sekretær, fuldmægtig Martin Lund, Det Humanistiske Fakultetssekretariat, telefon 6550 3117.

Seminar on Academic Freedom

Register here

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra det Akademiske Råd.

Klik her

Mødeforum

Her kan medlemmer af Akademisk Råd se materialet til møderne.

Klik her

Vejledning

Her finder du vejledningen til Mødeforummet for Akademisk Råd på Sharepoint.

Klik her

Forretningsorden

Se forretningsordenen for Akademisk Råd.

Klik her