Skip to main content

Uddannelse og kvalitet samt Studievejledningen

Uddannelse og kvalitet yder ledelsessupport til prodekanen for uddannelse, herunder sekretariatsbetjening af fakultetets Uddannelsesråd. Derudover understøtter Uddannelse og kvalitet implementeringen af SDUs kvalitetspolitik på studieniveau og yder legalitetsmæssig sparring for studieledere og studienævnssekretærer.

Studievejledningen yder vejledning til studerende om regler og love. Derudover faciliterer Studievejledningen i tæt samarbejde med studielederne indsatser til forebyggelse af frafald og forbedring af gennemførelsestid på studierne.

Uddannelse og kvalitet

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Britta Wichmann Kontorfuldmægtig 65504688 
Ella Mølgaard International koordinator 65509815 
Helle Hildebrand Specialkonsulent 65503326 
Lone Granhøj Afdelingsleder 65502980 
Lotte Bloch Chefkonsulent 65502892 
Mette Marburger AC fuldmægtig  

 

Studievejledning

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Katharina Hill Studievejleder 65504403 
Malene W. Thisgaard Studievejleder  
Rune Mastrup Lauridsen Specialkonsulent 65502595 
Tine Wåst Nielsen Studievejleder 65508795