Skip to main content

Dekan Simon Møberg Torp

Kontaktinformation
Det Humanistiske Fakultet
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Telefon: 6550 3124
torp@sdu.dk

Biografi
Simon Møberg Torp er erhvervsøkonomisk Ph.D. i Business Administration og cand.mag. i Filosofi, Organisationskultur & Kommunikation. Har tidligere været leder af Institut for Marketing & Management (2010-2013), forskningsleder i strategisk kommunikation og ledelse (2010-2013), vice­institutleder (2009-2010) og uddannelsesleder for Marketing, branding og kommunikation (2006-2011), SDU.

Lederudddannelse

Harvard University, USA

 • Institute for Educational Management (IEM). (2016)
 • Institute for Management and Leadership in Education (MLE). (2014)
 • Management Development Program (MDP). (2012)

MIT, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA

 • Executive Certificate in Strategy and Innovation (2015-2017)
 • Executive Certificate in Management & Leadership. (2015)    

CBS Executive, Copenhagen Business School, DK

 • Research Management Course – Uddannelse for forskningsledere. (2011-2012)

SDUE/ Danske Universiteter, DK

 • Institutlederuddannelse. (2008 – 2009)

Ledelsesstillinger og administrative hverv

 • Dekan for Det Humanistiske Fakultet, SDU (2013 - ). Ansvarsområde: Ledelse, strategi, økonomi. Antal ansatte 2285, heraf fastansatte ca. 500. Studerende: 7000+
 • Medlem af Direktionen, SDU (2013 - ).
  Særligt personligt ansvarsområde: Internationalisering af uddannelserne.
 • Institutleder ved Institut for Marketing & Management, SDU (2010 - 2013)
 • Forskningsleder: Strategisk kommunikation & Ledelse, Institut for Marketing & Management, SDU (2010 - 2013)
 • Viceinstitutleder ved Institut for Marketing & Management, SDU (2009 - 2010)
 • Leder af uddannelsen Marketing, Branding og Kommunikation, SDU. (2006 – 2011)

Bestyrelsesposter og advisory boards

 • Medlem af bestyrelsen for IBC International Business College. IBC omfatter tre handelsgymnasier og et HF (2018-).

 • Formand for Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland består af 10 forskellige udstillingssteder, museer og kulturmiljøer inden for arkæologi, kunst, historie og naturhistorie. Museum Sønderjylland er Danmarks næststørste museum regnet på antal ansatte (2018-).

 • Formand for VL 39. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse/Danish Management Society. Med i formandskabet fra 2017 (2018-).

 • Medlem af bestyrelsen for Det Danske Institut i Damaskus. Beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeren. (2016 – ).
 • SDU’s repræsentant i Nordatlantisk Erhvervsklub (2016 -) 
 • Bestyrelsesformand for Nyborg Gymnasium (2014 -)

Styregrupper og styrelser

 • Human Health. Et strategisk forsknings- og udviklingsprojekt (Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab og Humaniora) om sundhedskommunikation. Økonomi: 20,4/41 mio. kr. (2018-)
 • SDUUP. SDU’s Universitetspædagogiske enhed (2016-)
 • Forskningens Døgn, SDU (2013-)
 • International Security and Governance Research Cluster, SDU (2014-)
 • SDU design (2013-)

Udvalgte publikationer

 • Simon Møberg Torp: “Metaphors in Organization” in Ed. Robert L. Heath & Winni Johansen International Encyclopedia of Strategic Communication (International Communication Association encyclopedia project) Wiley-Blackwell, (Forthcoming).
 • Simon Møberg Torp: “Turns” in Ed. Robert L. Heath & Winni Johansen International Encyclopedia of Strategic Communication (International Communication Association encyclopedia project) Wiley-Blackwell, (Forthcoming).
 • Simon Møberg Torp & Lars Pynt Andersen: “Marketing Rhetoric and the Rhetoric of Marketing – Manipulation or Mutuality?” In Handbook of Organizational Rhetoric and Communication: Foundations of Dialogue, Discourse, Narrative, and Engagement. Ed. Robert L. Heath & Øyvind Ihlen. Wiley-Blackwell, (Forthcoming).
 • Simon Torp: "The Strategic Turn in Communication Science: On the History and Role of Strategy in Communication Science from Ancient Greece Until the Present Day" in The Routledge Handbook of Strategic Communication. Routledge, 2015, pp. 34-52.
 • Simon Torp: "Authenticity in Management Metaconversations" in Strategic Communication: Discursive and dialogic organizations and the stakeholder view: social constructions and functionalist perspectives, SAGE Benchmarks in Communication, Ed. Heath and Gregory, SAGE Publications, 2015, pp. 321-338.
 • Søren Askegaard & Simon Torp: “Turning a Corporate Brand Upside-Down: A Case of Cultural Corporate Brand Management” in Marketing Management: A Cultural Perspective. Ed./ L. Peñaloza; N. Toulouse; L. Visconti. Routledge, 2012. s. 212-228.
 • Simon Torp: “When PR meets marketing. On the intraorganisational challenges in the implementation of integrated communication” in Public Relations Cases: International perspectives. red. / D. Moss ; M. Powell ; B. DeSanto. Second edition. London : Routledge, 2010. s. 128-148.
 • Simon Torp: “Integrated communications: From one look to normative consistency”.  Corporate Communications: An International Journal. Vol. 14, no. 2. 2009. pp. 190-206.
 • Lars Thøger Christensen, A. Fuat Firat and Simon Torp: “The Organisation of Integrated Communications. Toward Flexible Integration. European Journal of Marketing. Vol. 42. Issue 3/4, 2008 pp. 423-452.
 • Lars Thøger Christensen, Simon Torp and A. Fuat Firat: ”Integrated marketing communication and postmodernity: an odd couple?” Corporate Communications: An International Journal. Vol. 10 No. 2, 2005. pp. 156-167.

Simon Møberg Torp modtog i 2008 en Best paper award for “Integrated Marketing Communication(s) or Integrated Communication(s)? When terminology matters” ved verdens førende konference inden for forskningsområdet.

Simon Møberg Torp er gift og har tre børn.

Sidst opdateret: 07.11.2019