Skip to main content

Kreative skriveværksteder

Kreativ skrivning og højtlæsning kan være med til at skabe et frirum for mennesker, der lever med alvorlig, kronisk sygdom.

Mange kronisk syge mennesker har ofte et særligt behov for at udtrykke sig og derigennem forstå deres situation. De kan have svært ved at udtrykke sig over for og blive forstået af omverdenen. Nogle fortæller, at det er som om, at der er en indre stemme, som vil høres. Andre oplever, at kreative skriveværksteder hjælper med at få andre og nye perspektiver på livet end det ensidige fokus på sygdommen.

Et skriveværkstedsforløb er ikke et terapiforløb. Det er snarere et neutralt ”rum” i forhold til behandling, hvor den enkelte deltager sammen med ligesindede får nye redskaber til at gå på opdagelse i ordenes og forestillingernes verden. Det er en slags genoptræning af hjernen og fantasien.

 

Forskningsbaseret tilgang

Indholdet på denne side bygger på et innovativt forskningssamarbejde mellem det humanistiske fakultet og det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet om at udvikle området inden for ’narrativ medicin’. Formålet med forskningsprojektet er at beskrive, udvikle og teste en model for, hvordan skriveøvelser med kronisk syge mennesker kan understøtte deres rehabilitering og medføre en fastholdelse eller forøgelse af livskvalitet og -mening til gavn for den enkelte og sundhedssystemet som helhed. 

Grundprincippet bag modellen for kreative skriveværksteder er, at den er evidensbaseret. Aktiviteten skal kunne ses som en mulig vej til at forstå, og tage bedre vare på sig selv samt til bedre at blive forstået af andre, herunder sundhedsprofessionelle.

Rammer og retning

Få inspiration til hvad det kræver at etablere et skriveværksted

Læs mere her

Deltagernes erfaringer

"Jeg kan bruge kurset til at komme videre i mit liv --- glemme sygdommen lidt"

Læs mere her