Søren Harnow Klausen

Professor & PI Sundheds- og Velværevurdering, Sundhedskommunikation og Brugerinddragelse
Institut for Kulturvidenskaber

Telefon: +45 6550 3334
Email: harnow@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/Harnow

Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU, leder af forskergruppen Værdier, Velfærd og Sundhedskommunikation og leder af projektet Elderly Wellbeing and Alcohol - En tricky Cocktail (finansieret af VELUX Foundation). Efter at have arbejdet inden for mange forskellige underfelter af filosofi, herunder epistemologi, bevidsthedsfilosofi, fænomenologi og videnskabsfilosofi, specialiserer han sig nu i lykke- og trivselsteori og værditeori mere generelt, forsøger at udarbejde en procesorienteret, holistisk og interpersonel teori om trivsel, samt at forstå de forskellige måder, hvorpå enkeltpersoner kan bevare trivsel ved at tilpasse sig til nye forhold. Han fokuserer især på ældres trivsel (herunder betydningen af godt eller dårligt helbred og konsekvenserne af kognitiv eller fysisk svækkelse) og interesserer sig for at udvikle og afprøve nye kvalitative forskningsmetoder og måder at studere filosofi på et empirisk grundlag. Søren Harnow Klausen er involveret i oprettelsen af et Center for Sundhedsrelateret Filosofi på SDU, i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Odense Universitetshospital.