Dorthe Hansen

Forsknings- og udviklingsansvarlig logopæd
Hammel Neurocenter

Email: Dorthe.Hansen@rm.dk