Helle Ploug Hansen

Professor & PI Narrativ Medicin
Institut for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: +45 6550 2989
Email: hphansen@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/HPHansen

Helle Ploug Hansen er professor i Humanistisk Rehabiliteringsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Hun har en Ph.D. - og magistergrad i antropologi fra Københavns Universitet, og er uddannet sygeplejerske med speciale i intensiv sygepleje. Hansen har udført adskillige etnografiske feltarbejder i Danmark, herunder om psyko-socio-kulturelle aspekter knyttet til kvinder og mænd med en kræftsygdom, evaluering af kreative skriveværksteder for mennesker med kræft og sygepleje på en onkologisk afdeling. Teoretisk har hun stærke kompetencer inden for sundhedsantropologi med fokus på narrativitet, temporalitet, kommunikation og ritualisering. Hun er forfatter på en række bøger især til sundhedsprofessionelle samt mange fagfællebedømte artikler. Endvidere har Hansen været aktiv inden for patient involvering nationalt og internationalt i relation til Medicinsk Teknologi Vurdering (2001-2018), og hun er en af redaktørerne og forfatter på antologien: ”Patient Involvement in Health Technology Assessment” (2017).