Anne-Marie Mai

Professor & PI Narrativ Medicin
Institut for Kulturvidenskaber

Telefon: +45 6550 4505
Email: ammai@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/ammai

Anne-Marie Mai er professor i nordisk litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hun er PI på projektet ”Uses of Literature” (Danmarks Grundforskningsfond, 2017-2021) og har stået i spidsen for en række interdisciplinære forskningsprojekter inden for velfærdsforskning og nyere litteratur.

Anne-Marie Mai har er en af initiativtagerne til opbygningen af narrativ medicin på SDU. Blandt andet har hun sammen med Peter Simonsen udgivet antologien Syg litteratur (2017) til brug for undervisningen i narrativ medicin på SDU. Hun har endvidere tilrettelagt skriveværksteder i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA) i Nyborg og Alkoholbehandlingen Odense og udgivet en række artikler inden for området.