Skip to main content

Afslutning .:: Regnskab

Afslutning > Regnskab

Bevillingshaver har altid det endelige ansvar for den økonomiske afrapportering, og det er bevillingshaver (eller efter aftale RSO/ForskerserviceØkonomi) der igangsætter processen omkring udarbejdelse af regnskabet. *

På baggrund af henvendelse fra bevillingshaver udarbejder ForskerserviceØkonomi eller RSO udkast til regnskab. *

Regnskab sendes til godkendelse og underskrift hos bevillingshaver efter godkendelse sendes regnskab til underskrift hos ForskerserviceØkonomi.

ForskerserviceØkonomi returnerer det underskrevne regnskab til bevillingshaver/RSO, som har ansvaret for at regnskabet sendes til bevillingsgiver.

Hvis bevillingsgiver kræver, at regnskabet skal indtastes på fx en hjemmeside, skal dette ske på baggrund af ovenstående godkendte, underskrevne regnskab. Hvis bevillingsgiver kræver, at regnskabet skal godkendes af en revisor, fremgår dette af bevillingsskrivelsen. Det er bevillingshavers opgave i samarbejde med RSO at informere ForskerserviceØkonomi om dette krav. ForskerserviceØkonomi vil på den baggrund kunne sørge for det praktiske i forhold til en revisorgodkendelse.

* Ved udvalgte bevillingsgiver og projekttyper som fx bevillinger fra Det Frie Forskningsråd, sker udarbejdelse af regnskabet hos ForskerserviceØkonomi uden foranledning.

__

 


Sidst opdateret: 16.08.2016