Skip to main content

Administration .:: Projektøkonomi

Administration > Projektøkonomi

Links

Overheadfolder

I bevillingens/projektets løbetid skal bevillingshaver sikre at driften på projektet foregår i hh. til krav fra bevillingsgiver samt SDUs interne regler for projektøkonomi.

Bevillingshaver skal i samarbejde med enten RSO eller ForskerserviceØkonomi sikre

  1. at projektets udgifter (løn og fakturaer dækkende eks. rejser og andre indkøb) godkendes og registreres på projektets konto
  2. at der, såfremt dette kræves af bevillingsgiver, udarbejdes timesedler i hh. til bevillingens krav og tidsfrister

Bevillingshaver skal (evt. i samarbejde med RSO) sørge for at ForskerserviceØkonomi orienteres om, hvornår der skal skrives efter penge. ForskerserviceØkonomi sørger herefter for at udsende en faktura til bevillingsgiver.

Såfremt SDU er koordinator på et projekt og dermed modtager penge på vegne af andre partnere, skal bevillingshaver (evt. i samarbejde med RSO) sørge for, at partnerne fremsender fakturaer til SDU for udbetaling af penge fra bevillingen.

Hver måned udsendes en kontoopgørelse til bevillingshaver samt andre relevante parter defineret i forbindelse med projektoprettelsen fra ForskerserviceØkonomi på hver bevilling/projekt. Af kontoopgørelserne fremgår den seneste måneds udgifter på projektet. Overhead og taxameter beregnes og konteres automatisk fremgår af kontoopgørelserne. Bevillingshaver har pligt til at gennemgå sine kontoudtog og sikre, at konteringer foregår i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne.

__

Sidst opdateret: 16.08.2016