Skip to main content

Instituttet

Ansøgningsprocedurerne varierer fra institut til institut og dermed også hvilken service man som ansøger kan få til arbejdet med ansøgningen. Start derfor altid med at kontakte det relevante institutsekretariat.

Institutsekretariatet kan imidlertid altid som minimum på baggrund af ansøgers oplysninger stå for udarbejdelse af budget samt indhentning af de til ansøgningen nødvendige underskrifter. Såfremt der i forbindelse med ansøgningen kræves særlig ekspertbistand, vil institutsekretariatet kunne hjælpe ansøger med kontakt til relevante personer i fakultetet, i forskerservice eller andetsteds på SDU.

Det kan vi hjælpe med:

  • Ajourføring af ansøgningsregistreringer (SDUpro).
  • Bindeled mellem instituttet og fakultets forskerstøtte.
  • Kvalitetssikre ansøgninger (undersøge om formalia er overholdet – fx tekstlængde, bilagsnavngivning etc.).
  • Praktisk bistand til ansøgningsskrivning (tilpasning af CV’er).
  • Bistå ansøger med afklaring af formelle uklarheder.
  • Udarbejde budgetter, herunder indhente tilbud og kvalificere estimater.
  • Opsøge og udsende info om opslag til relevante medarbejdere.
  • Afklare evt. tvivlsspørgsmål/uklarheder i forbindelse med opslag.
  • Udarbejde budgetter, herunder rådgive om budget på baggrund af opslag/erfaring med bevillingsgivere.
  • Indhentning af nødvendige/påkrævede underskrifter.

Sidst opdateret: 16.08.2016