Skip to main content

Fakultetet

Forskerstøtten på humaniora er organiseret decentralt ud fra et nærhedsprincip. Den enkelte ansøgers vej til støtte går således via institutsekretariaterne, som gerne skulle fungere som en one-stop-shop. Herfra kan forskeren enten blive hjulpet direkte eller guidet videre til de relevante ressourcer.

Den direkte støtte omkring processerne for ansøgningsskrivning og drift af projektet ligger således på institutterne, men forskerstøtte Humaniora (FSH) varetager en koordinerende funktion på tværs af de enkelte institutter og udad til i forhold til de øvrige fakulteter og fællesadministrationen såvel som eksterne partnere.

FSH har således som primær opgave at initiere organisering, udvikling og ledelse af forskerstøtteområdet samt koordination af intern information. Dertil kommer at FSH står for at indhente og analysere informationer omkring ansøgningsaktivitet mm som grundlag for strategiske tiltage på området.

FSH kan imidlertid også tilbyde at supplere institutternes forskerstøtte i forhold til henholdsvis hjælp med at finde mulige finansieringskilder og sparring om ansøgningsskrivningen.
I menuen i højre side er det muligt at læse mere om opgaver og organisering af forskerstøtten på humaniora.

Sidst opdateret: 16.08.2016