Skip to main content

Fællesadministrationen

Generelt er de fællesadministrative funktioner at opfatte som en slags "back-office" for den decentrale forskerstøtte. I udgangspunktet skal den enkelte forsker derfor ikke spekulere på om det er den ene eller den anden enhed der kan hjælpe i en given situation, det skal den lokale forskerstøtte nok hjælpe med.

Nedenstående er således blot en oversigt for at synliggøre de øvrige services der finde på SDU, som kan være relevante at inddrage i forbindelse med ansøgninger og projektafvikling.

Forskerservice økonomi (FSØ)
Understøtter det administrative arbejde på økonomisiden for hele SDU, når det handler om midler fra fonde, forskningsråd og andre eksterne partnere. Det være være sig fra budgettet i ansøgningen til den endelige afrapportering til bevillingsgiver.
Læs mere her.

Juridisk Kontor
Varetager følgende opgaver:

  • Patentering og kommercialisering af opfindelser
  • Forhandling og udarbejdelse af samarbejdsaftaler samt øvrige kontrakter
  • Legalisering af samarbejdsaftaler samt øvrige kontrakter EU-retlige spørgsmål
  • At skabe kontakt mellem universitetets forskere og eksterne interessenter, som f.eks. virksomheder eller organisationer

Læs mere her.

Personalekontoret
Kontoret varetager forhold vedr. rekruttering, ansættelse, lønfastsættelse, ferie/fravær, personalepolitik og samarbejdsudvalg.
Læs mere her.

Sidst opdateret: 16.08.2016