Skip to main content

Organisation

SDU Grants Office (SDU GO)

Forskerstøtten på Syddansk Universitet er forankret på det enkelte fakultet. Den er organiseret decentralt ud fra et nærhedsprincip og en tanke om at tilbyde en ’one-stop-shop’ service. Samtidig er der et tæt samarbejde mellem de forskellige forskerstøtteenheder igennem SDU Grants Office – SDU GO i daglig tale.

SDU GO fungerer som SDU’s forskerstøtteråd og vejleder direktionen i spørgsmål om ekstern forskningsfinansiering og varetager blandt andet koordinationen af SDU’s samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor (SDEO): http://www.southdenmark.be/

SDU GO består af:

 • Martin Zachariasen (dekan, formand for SDU GO)
 • Jeppe Kristensen (projektleder, SDU Grants Office)
 • Anja Sinding Morgen (leder, Forskningsstøtte SAMF)
 • Christina Dahl (afdelingsleder, SOS - Support Office, Science)
 • Erik Kjær-Larsen (kontorchef, Forskerservice Økonomi)
 • Karin Bruun (specialkonsulent, Juridisk Kontor)
 • Olaf Svenningsen (chefkonsulent og faglig leder af Syddansk Forskerstøtte – SUND)
 • Rune Nørgaard Jørgensen (specialkonsulent, FSH - Forskerstøtte Humaniora)
 • Søren Elmer Kristensen (afdelingsleder, TEK Forskerstøtte)

SDU GO vejleder om og koordinerer forskerstøtteaktiviteter indenfor alle faser af arbejdet med hjemtagning af midler, fra pre-award til post-award, på tværs af Fællesområdet, de fakultære forskerstøtteenheder og Det Syddanske EU-kontor.

Kontakt:
Jeppe Kristensen, projektleder
Email jkri@tek.sdu.dk
Tlf. +45 6550 7342

Forskerstøtteenheder på fakulteterne

Forskerstøtteenhederne tilbyder bl.a. hjælp til:

 • Videreformidling af opslag
 • Kvalitetssikring af ansøgninger – fagligt, sprogligt, strategisk og økonomisk
 • Udformning af ikke-videnskabelige dele af ansøgningen
 • Planlægning og rådgivning
 • Matchmaking
 • Budgetstøtte – evt. med support fra økonomiservice lokalt eller fra Fællesområdet
 • Kontakt og koordinering i forhold til SDU-ansat i Bruxelles
 • Intern kommunikation – information til SDUnet

Find flere information på forskerstøtteenhedernes sider:

Sidst opdateret: 16.08.2016