Skip to main content

Humanioras ForskNyt

December 2020


SDU-RIO - status på det nye rammeprogram HEU

Status på Horizon Europe (HEU)

Forhandlingerne om det kommende rammeprogram for forskning og innovation - Horizon Europe - nærmer sig en afslutning. De juridiske rammer er ved at være på plads, og det samme gælder de økonomiske rammer med et forventet budget på ca. 615 mia. DKK for perioden 2021-27. Samtidig arbejdes der med en strategisk- og en implementeringsplan. SDU-RIO forventer, at de endelige arbejdsprogrammer ligger færdige i starten af 2021.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nedsat fem referencegrupper for HEU, heraf fire tematiske og en strategisk og overordnet gruppe. Formålet med referencegrupperne er at formidle danske faglige indspil gennem positionspapirer og høringer og få danske interesser repræsenteret i arbejdsprogrammerne. De tematiske grupper omfatter de fire klynger: 1) Health; 2) Digital, Industry and Space; 3) Climate, Energy and Mobility samt 4) Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment.

Der indgår repræsentanter fra SDU i alle grupper. Du kan finde SDU’s repræsentanter, information fra møder, seneste nyt om de kommende arbejdsprogrammer her: Horizon Europe - SDU  

Kontaktperson: Tom Bo Clausen, email: tbcl@sdu.dk , tlf. 6550 2776, SDU RIO

Informationsmøder og webinar 2021

Webinar: Få en flyvende start med Horizon Europe via samarbejde med Tyskland

Hør fra innovationsattaché i Tyskland, hvordan Danmarks Innovationscenter i München kan hjælpe med konkret ’matchmaking’ og om tyske styrkepositioner, ikke mindst på det grønne område.
Webinaret afholdes onsdag den 27.januar 2021 kl.9.30-11.30
Tilmelding sker via dette link og her finder du også dagsorden: https://ufm.dk/en/newsroom/calendar/2021/Get-off-to-a-flying-start-in-horizon-europe-find-your-next-horizon-partners-in-germany/webinar-get-off-to-a-flying-start-in-horizon-europe 
Arrangør: DK’s Innovationscenter München og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
For mere info – kontaktperson: Ulrik Kjølsen Olsen, innovationsattaché, email: ukol@ufm.dk
Kort dansk præsentation af webinar på UFM’s hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2021/webinar-fa-en-flyvende-start-pa-horizon-europe-via-samarbejde-med-tyskland

SDU kick-off møde om Horizon Europe (online) – sæt kryds i kalenderen 3-4 februar 2021  

Den 3.- 4. februar 2021 arrangerer SDU’s forskerstøtteenheder en større kick-off event, hvor det nye rammeprogram Horizon Europe vil blive præsenteret. Målet er at give deltagerne et fokuseret overblik over programmet og indblik i de kommende ’topics’.
Program for online-eventet følger snarest

Afholdte webinar og andet info

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt kickoff konference om Horizon Europe og andre EU-programmer

Kickoff konferencen for nye EU-programmer blev afviklet virtuelt med en kombination af live- og for-produceret indhold. Konferencen blev afholdt over to dage den 25. og den 26.november 2020. På førstedagen var der fokus på programmer som bl.a. Creative Europe, Erasmus+, Digital Europa mfl. På den anden dagen var fokus på det nye rammeprogram Horizon Europe, som kommer til at løbe fra 2021-2027. Hvis du var forhindret i at deltage online, kan du gå ind og høre optagelserne. Konferencen blev afholdt overvejende på dansk.
EU-DK
Du kan se videoer for EU-DK-dagen den 25. november 2020 her: https://www.eukickoff.dk/stream.aspx?spor=a&day=1
Horizon Europe
Du kan se videoer for Horizon Europe-dagen den 26. november 2020 her: https://www.eukickoff.dk/stream.aspx?spor=a&day=2

Du kan læse mere på konferencehjemmesiden: https://www.eukickoff.dk  

Humaniora studietur 3.-4. december 2020 (virtuel) om Horizon Europe (HEU)

Sammen med SDU-RIO afholdt humanioras forskerstøtte og ledelse en virtuel studietur om HEU. Oprindeligt var der planlagt en tur til Bruxelles. De to dage 3.- 4. december 2020 havde fokus på det nye rammeprogram, især søjle 2 og lidt 3, som er anvendt/strategisk forskning, hvor søjle 1 er excellence/grundforskning, som humaniora klarer sig bedre i.
Her kan du tilgå og se de seks præsentationer fra de to dage. Se præsentationer
Opfølgningen vil være to workshops i januar 2021 hhv. den 12. og den 27. januar 2021 sammen med SDU-RIO og den samme gruppe forskere, der deltog i studieturen.      


Abonnér på Eurocenters nyhedsblad EUindblik

EUROCENTER i styrelsen for Uddannelse og Forsknings udgiver online et nyhedsblad om succesfulde EU-forskningsprojekter, nyt fra Bruxelles og i det seneste nyhedsmagasin giver EUROCENTER tips & tricks til din Green Deal ansøgning: https://euindblik.ufm.dk/
Du kan abonnér på EUindblik via dette link: https://euindblik.ufm.dk/abonner/ 

Fonde – Research Professional 

Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden. Fondsdatabasen indeholder detaljeret information om finansieringsmuligheder, og databasen giver dig oversigter over alt fra de største forskningsråd til de mindste private velgørenhedsorganisationer og fra rejsetilskud til store fonde.
Opret brugerkonto: Få at få adgang skal du have en SDU-email (dvs. username er din SDU-e,ail) og du får tilsendt et password fra Humanioras fakultetssekretariat.
Kontaktperson: Rune Nørgaard Jørgensen, email: rune@sdu.dk, tlf. 6550 2591, Humaniora

 


 

Guidelines for ansøgning af eksterne midler på Humaniora.

Bemærk at de interne deadlines i nedenstående oversigt er vejledende. Store ansøgningsrunder og hvert enkelt institut kan have særlige frister.

Se særlige guidelines for Institut for Historie

NB oversigt indeholder kun de "store" ansøgningsrunder - der er langt flere fonde med relevans for Humaniora end listet ovenfor.

Generelt gælder det imidlertid at den interne deadline ligger tilsvarende før den formelle deadline for at organisationen kan støtte op om ansøgningen bedst muligt.

Fundingkalender

De deadlines for udvalgte opslag

Kalender

Ansøger?

Guidelines for ansøgning af eksterne midler på Humaniora

det skal du huske