Skip to main content

Opslag offentliggøres

Forløb - opslag offentligt

Planlæg

 • Hvor meget tid skal der afsættes til opgaven?
 • Hvilke aktører skal inddrages?
 • Hvad er din institutleders holdning til opgaven?

Redskaber:
PID - projektinitieringsdokument
Tjekliste - huskeseddel til ansøgningsskrivning
Ansvarsskema - hvem har ansvar for hvad
Tidsplan - hvad skal ske hvornår

Deadlines

 • Hvornår skal din ansøgning være modtaget?
 • Skal den sendes elektronisk eller i papirkopi?
 • Hvornår kan du forvente at få svar?
 • Hvornår er der deadline igen?

Regler og krav

Tjek fondens krav og regler:

 • Læs vejledningen
 • Passer dit forskningsprojekt ind i fondens formål?
 • Er der krav til skrifttype, skriftstørrelse, marginer, sideantal mv.?
 • Har fonden en skabelon de foretrækker/kræver du bruger?
 • Hvem kommer til at læse/evaluere din ansøgning?

Tjek instituttets procedurer:

 • Hvem skal skrive dit budget under?
 • Har du talt med din institutleder om ansøgningen i forhold til om projektet kan udføres indenfor instituttets praktiske og økonomiske rammer?

Kollegial sparring

 • Ved større ansøgninger kan du spørge kollegaer, der har projekter, der er finansieret af den fond du søger, til råds om hvordan du bør strukturere og organisere projektet. Du kan også spørge dit forskerstøttekontor, der samler 'best practise'.

Uformelle 'regler'

 • Hvem sidder i bedømmelsesudvalget?
 • Hvem har tidligere fået imødekommet ansøgninger?

Sidst opdateret: 16.08.2016