Skip to main content

Ansøgningsskrivning

Forløb - ansøgningsskrivning

Budget

Løn, instrumenter, drift, rejser, konferencer...

 • Overvej budgettet før du skriver projektbeskrivelsen
 • Budgettets sammensætning og niveau skal passe til projektet, som det er beskrevet i projektbeskrivelsen. Er det sandsynligt og tydeligt, at du kan imødekomme det du lover, med de ressourcer der fremgår af budgettet (søgt + medfinansieret + andre kilder) ?
 • Du skal retfærdiggøre/beskrive, hvorfor du har brug for de midler, som du søger - enten i projektbeskrivelsen eller i en separat budgetnote
 • Er det et krav, at du har medfinansiering?
 • Find ud af om du får medfinansiering fra dit institut
 • Find ud af om der er medfinansiering fra andre kilder
 • Giver fonden bidrag til indirekte omkostninger?
 • Husk at dit budget skal godkendes og underskrives af din institutleder

Projektbeskrivelse

Skriv din ansøgning konkret og klart
Projektbeskrivelser har typisk

 • en videnskabelig del,
 • en del om hvordan projektet er organiseret, vil blive administreret og en tidsplan for hvornår de forskellige dele vil blive udført
 • en del om hvilke betydning den beskrevne forskning potentielt vil kunne få på omverden

Gode råd:

 • Find ud af hvem din læser/evaluator er, og hjælp ham/hende ved at formidle konkret, kort og klart. Tænk på at vedkommende måske sidder med 100 ansøgninger, som skal læses indenfor få dage.
 • Gør dig klart hvad fondens formål er.
 • Har fonden en skabelon til ansøgningen? Hvis ja - brug den!
 • Husk at projektbeskrivelsen er den vigtigste del af din ansøgning, men ikke den eneste del.
 • "Sell don't tell". Sælg dit budskab så det passer til fondens formål
 • Hvis der er offentlige evalueringskriterier, så læs dem før du skriver. Brug evt. dit forskerstøttekontor til at hjælpe dig med at finde dem.
 • Husk at en ansøgning ikke er det samme som en videnskabelig artikel

CV og publikationsliste

 • Er der krav til CV og publikationsliste mht. længde, indhold mv.?

Gode råd:

 • Tilpas dit CV til det konkrete projekt, som du søger om midler til
 • Fremhæv de mest relevante publikationer for det givne projekt
 • Forsøg at planlæg hvordan du imødekommer eventuelle svagheder i dit CV - det kan være du mangler publikationer, flere erfaringer med at supervisere studerende eller andre former for træning af lederegenskaber
 • Skriv først de mest relevante artikler for det projekt du søger om penge til.

Redskaber [på vej!]:
Eksempler på CV-skabeloner

Lægmandsbeskrivelse

De fleste evaluatorer læser lægmandsbeskrivelsen før projektbeskrivelsen. Det er derfor vigtigt, at du sælger dit projekt klart og tydeligt i denne tekst. Lægmandsbeskrivelsen kaldes også for den populærvidenskabelige beskrivelse eller for et resumé.

De fleste ansøgninger skal have en lægmandsbeskrivelse - det vil sige et kort og lettilgængeligt resume af ansøgningen i et sprog alle intelligente læsere kan forstå.
Lægmandsbeskrivelsen skal indeholde ansøgningens vigtigste aspekter:

 • Problemfelt: hvad skal undersøges og hvorfor skal det undersøges?
 • Resultater: Hvad forventer du at opnå med undersøgelsen?
 • Effekt: Hvad vil effekten potentielt være for den øvrige forskningsverden og for samfundet som helhed?

Undgå at blive for teknisk i lægmandsbeskrivelsen.
Det er en god idé at få andres øjne på teksten, og helst nogen, der ikke har den samme faglighed som dig.

Bilag

Start altid med at få et overblik over hvilke bilag der skal med ansøgningen. Ofte kræver bilag bidrag fra andre part fx tilsagnserklæringer og underskrifter fra interne og eksterne personer som kan tage tid at hente hjem.

Sidst opdateret: 16.08.2016