Skip to main content

Forskerstøtte

Forskerstøtten på SDU er organiseret decentralt ud fra et nærhedsprincip og en tanke om at tilbyde forskeren en ’one-stop-shop’ service. På humaniora er din indgang til hjælp omkring eksterne midler dit institutsekretariat. Herfra kan du enten blive hjulpet direkte eller blive ledt videre til den/de relevante støttefunktioner.

Humaniora har også en tværgående forskerstøttefunktion, som dels står for at koordinere indsatsen på området og dels tilbyder supplerende services til forskerne i forlængelse af institutterne, herunder fx hjælp til at finde finansieringskilder, sparring omkring ansøgningsskrivning og evt. match-making med interne og eksterne parter.

Endeligt har Humaniora som led i et øget fokus på mulighederne i EUs rammeprogram mm, styrket indsatsen omkring forskningsstøtte til EU-ansøgninger.

På denne side kan du læse mere om organiseringen af forskerstøtten på humaniora og finde inspiration til ansøgningsprocessen.

Deadlines

Se udvalgt fondes ansøgningsfrister

forsknyt

Fonde og puljer

Se udvalgte muligheder for at søge forskningsfinansiering

virkemidler

Gode råd

Se anbefalinger og opmærksomhedspunkter til når du skal søge om forskningsmidler

anbefalinger

Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 23.10.2020