Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammer

Ud over at være indskrevet ved Ph.d.-skolen, er fakultetets ph.d.-studerende typisk tilknyttet et af Det Humanistiske Fakultets forskeruddannelsesprogrammer. Forskeruddannelsesprogrammerne udarbejder kursusprogram og tager initiativ til studiekredse og andre ph.d.-aktiviteter. Desuden udbyder de - i samarbejde med Ph.d.-skolen - faglige kurser m.v. til deres ph.d.-studerende. Forskeruddannelsesprogrammerne koordinerer deres arbejde med forskeruddannelsesprogrammer ved andre universiteter på det nationale og internationale plan.

Ved Det Humanistiske Fakultet findes følgende forskeruddannelsesprogrammer med egne hjemmesider:

Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier
Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie
Litteratur, Æstetik og Kultur
Design, IT og Kommunikation
Sprog og kommunikation 

Sidst opdateret: 07.11.2019