Brandøvelse

Alle institutter kan afholde en brandøvelse.

Afholdes der brandøvelse er Teknisk Service gerne behjælpelig med at planlægge forløbet.

Odense Brandvæsen afholder diverse kurser i brandslukning og brandbekæmpelse.

Kontakt altid Teknisk Service inden afholdelse af en brandøvelse i universitetets bygninger.

Alle udgifter til afholdelse af brandøvelser afholdes af rekvirenten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies