Brand- og evakueringsinstruks

Alle institutter bør udarbejde en brand- og evakueringsinstruks og sørge for at alle studerende og ansatte på instituttet er bekendte med denne.

Syddansk Universitet og herunder institutternes ansvar kan defineres således:

Arbejdsgiveren skal sørge for:

  1. At der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.
  2. At der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der kan foreligge særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer eller der kan foreligge særlig fare for brand, eksplosion ulykker eller lignende.

Følgende fremgangsmåde kan, vejledende, bruges til udarbejdelse af instruksen:

  1. Påbegynd evakuering (personer).
  2. Alarmer (omgivelser og brandvæsen 112).
  3. Påbegynd slukning (hvis det skønnes muligt).
  4. Herefter underrettes Teknisk Service hurtigst muligt på tlf.: 6550 8888.

Ad. 1

Få alle folk ud og check om der er tilskadekomne som har brug for hjælp til at komme ud.

Ad.2

Det er vigtigt at alarmere omgivelserne og brandvæsnet.

Når der opnås kontakt til brandvæsnet, så oplys om følgende:

  1. Sted (oplys byggeafsnit).
  2. Brandens omfang.
  3. Eget navn.

Sørg for at der er nogen til at tage imod brandvæsnet, når de kommer.

Ad.3

Benyt det håndslukningmateriel som er placeret i området, men husk at det kun er beregnet til småbrande. Ved større brande er det kun brandvæsnet som kan bringe det under kontrol. Luk i stedet tilstødende døre og vinduer, så branden ikke spreder sig og søg i sikkerhed.

Ad.4

Underret Teknisk Service således at denne kan bistå ved rednings- og slukningsarbejdet samt modtagelse af brandvæsnet.

Det er vigtigt at man i udformningen af instruksen tager højde for bygningens indretning og tekniske beskaffenhed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies