Skip to main content

Strategi & Kommunikation

Vi løser opgaver for og i tæt samarbejde med universitetets mange organisatoriske enheder:

Vi varetager kvalitetsområdet, herunder servicerer fakulteter m.m. om akkreditering og uddannelseskvalitet, samt sekretariatsunderstøtter Uddannelsesrådet, SAK ADM og SAK KVAL. 

Vi varetager desuden kommunikationsopgaver i forbindelse med rekruttering til SDU's uddannelser.

Se også

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 02.03.2021