Skip to main content

Strategi & Kommunikation

Vi løser opgaver for og i tæt samarbejde med universitetets mange organisatoriske enheder:

Vi arbejder med uddannelsesdata, producerer statistikker og præsenterer dem gennem Whitebook.

Vi varetager kvalitetsområdet, herunder servicerer fakulteter m.m. om akkreditering og uddannelseskvalitet, samt sekretariatsunderstøtter Uddannelsesrådet, SAK ADM og SAK KVAL. 

Vi varetager desuden kommunikationsopgaver i forbindelse med rekruttering til SDU's uddannelser.