Skip to main content

Uddannelsesjura & Registratur

Uddannelsesjura & Registratur varetager:

  • Opgaver i forbindelse med tilmelding/afmelding til eksamen og undervisning
  • Eksamensudskrifter, 1. årsprøven, dispensation og andre eksamensrelaterede spørgsmål
  • Varetager matrikelopgaver fx i forbindelse med orlov, ophør, studieskift
  • Opgaver i forhold til uddannelsesjura - herunder sager om eksamensuregelmæssigheder og uddannelsesjuridisk regelsamling
  • Registrering i STADS af afgørelser (ifm. eksamen, barsel og orlov) og resultater samt tilmelding til undervisning og eksamen, udmeldelser, skift af valgfag og merit
  • Udsteder beviser, indskrivningsbekræftelser og verifikationer af resultater
  • Opgaver i forbindelse med efter- og videreuddannelsesaktiviteter på SDU

Se også

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 27.09.2021