Skip to main content

Bachelor & Uddannelsesstøtte

Vi varetager vejledning og sagsbehandling i forbindelse med optagelse af studerende til SDU's bacheloruddannelser.

Vi vejleder og rådgiver studerende om SU og generelle regler.

Gennem SPS (Specialpædagogisk støtte) støtter vi studerende med ordblindhed og talblindhed samt studerende med psykiske, fysiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser.
Vi tilbyder support, undervisning og supervision til ansatte i forhold til deres opgaveløsning i relation til studerende.


Se også

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 06.12.2021