Skip to main content

Bachelor & Uddannelsesstøtte

Vi varetager vejledning og sagsbehandling i forbindelse med optagelse af studerende til SDU's bacheloruddannelser.

Vi vejleder og rådgiver studerende om SU og generelle regler.

Vi støtter studerende med psykiske problemstillinger og/eller funktionsnedsættelser gennem SPS (Specialpædagogisk støtte), afholder temakurser og tilbyder supervision samt kollegial sparring.