Skip to main content

Compliance

Compliance bidrager til at sikre, at informationssikkerhed og databeskyttelse både reelt og formelt tænkes sammen med SDU’s strategiske retning. Compliance udstikker, i samarbejde med øvrige enheder og fakulteter i organisationen, politisk retning på området, udøver generel rådgivning samt på fører interne tilsyn af SDU på databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet. Compliance udarbejder politikker, retningslinjer, værktøjer, skabeloner og lignende til f.eks. vurdering af systemer og retningslinjer for databeskyttelse i studerendes selvstændige opgaver. 

Compliance understøtter opbygning af viden hos centrale nøglepersoner (f.eks. hos SDU’s lokale GDPR- og informationssikkerhedskoordinatorer), agerer indgangssted for eventuelle behov/ønsker og er ansvarlig for at al relevant information og materiale på databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet kommunikeres ud i organisationen. Compliance sekretariatsbetjener desuden Udvalget for informationssikkerhed og databeskyttelse.

Sidst opdateret: 14.05.2024