Skip to main content

Plan og byg

Plan og byg varetager projektledelse af nybyggerier, større ombygninger og renoveringer, herunder kontakt til myndigheder, Bygningsstyrelsen og andre udlejere vedrørende bygningsmæssige forhold.