Ansatte på Personalekontoret og International Staff Office

Kontorchef Ole Sørensen
Telefon 6550 2952,  oles@sdu.dk
Afdelingsleder for personalekontor og International Staff Office 
Stedfortræder for HR-chefen f.s.v. angår lønkontor, personalekontor og International Staff Office
Personalejuridisk sagsbehandling
Rådgivning ved ansættelsesretlige spørgsmål
Lønforhandlinger
Vedligeholdelse og udarbejdelse af vejledninger, procedure m.m.
Vedligeholdelse og udvikling af det elektroniske personalesystem (HR)
Sekretær for HSU
Tjenestemænd

Carsten Søndergaard Hansen
Telefon 6550 2920, csh@sdu.dk
Personalesagsbehandling for Sundhedsvidenskab (ekskl. D-VIP og studentermedhjælpere)
Ansættelse af dekaner og institutledere
Administration af tillæg til studieledere og medlemmer af forskningsråd
Administration af tillæg/honorar til bestyrelsesmedlemmer
Administration af tillæg for deltagelse i Statonom

Ditte Nybo Larsen
Telefon 6550 2084, dnj@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder:
Opslag af TAP-stillinger
Udfærdigelse af ansættelsesbrev samt lønindplacering af både TAP og VIP
Back-up på D-VIP ansættelser

Jette Dall Klitgaard
Telefon 6550 2252, jkl@sdu.dk
Sekretær for  HR-chef Mads Niemann-Christensen
Ny Løn
Lønforhandlinger
Sagsbehandler Syddansk Universitetsbibliotek
Specialsager
Økonomiopgaver
Jubilæer

Kim Andersen
Telefon 6550 2205, kian@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, herunder:
Opslag af TAP-stillinger
Lønindplacering samt udfærdigelse af ansættelsesbreve
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger

Kristian Græsborg
Telefon 6550 2878, kg@sdu.dk
Valg til kollegiale organer og SDUs bestyrelse
Sekretær for Valgudvalget
Sekretær for ASU
Valg til SDUs arbejdsmiljøorganisation
Div. opgaver for Arbejdsmiljøkontoret
Anmeldelse af arbejdsulykker
Personaleområdets WEB koordinator

Lene K. Augustesen
Telefon 6550 4374, leka@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Fællesområdet og Det Tekniske Fakultet
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger
Tjenestemænd (pensionsberegner)
Jubilæer

Lene Snæver Justesen
Telefon 6550 4420, lsj@sdu.dk
Afstemninger - herunder ADI-ark
Hjemtagelse af refusion på fleksjob
Ansøgninger vedrørende kvartalsvise fleksjobydelser
Nedskrivelse af feriepengeforpligtelser på projekter

Maria Bergholdt
Telefon 6550 2815, marb@sdu.dk
Personalesagsbehandler for D-VIP, herunder:
Opslag af D-VIP stillinger
Registrering af D-VIP ansøgere
Udfærdigelse af ansættelsesbrev til D-VIP
Ad hoc opgaver

Pia Pedersen
Telefon 6550 4501, pipe@sdu.dk
Journalisering af personalesager
Ad hoc opgaver vedr.:
Ansættelse af deltidsvidenskabelige medarbejdere
Barselsplaner
Lønbåndsindlæsning
Breve nylønforhandlinger

Vibeke Vindahl Hermann
Telefon 6550 8942, vvh@sdu.dk
Uddannelseskoordinator for elever, praktikanter og lærlinge på SDU
Sagsbehandleropgaver i forbindelse med Det Rummelige Arbejdsmarked
Sekretær for ligestillingsudvalg
Visse ph.d. ansættelser på Sundhedsvidenskab
Medvirker ved Valg til kollegiale organer og SDU's bestyrelse

Vivi Madsen
Telefon 6550 2976, vbm@sdu.dk
Fraværfunktionsmedarbejder, herunder
Sygdom, registrering/anmeldelse og refusioner
Barsel, registrering/anmeldelse, refusioner og barselsplanlægning
Ferie, ferielønregulering og løntræk (modregning i løn)
HR-Fravær, superbruger
Afstemning af feriefond til regnskab
Rådgivning om ferie-, barsels- og sygdomsreglerne

Annika Jarl
Telefon 6550 2950, jarl@sdu.dk
International Staff, herunder:
Welcome Talks, Introduktionsmøder, Udarbejdelse af nyhedsbreve og Face-book, netværk og planlægningsmøder vedrørende eksterne interessenter
Koordinator på International Club's aktiviteter
Dual Career/Spouses

Laura Wang Haas
Telefon 6550 2937, haas@sdu.dk
Juridisk sagsbehandling for udenlandske PhD-studerende og forskere
Juridisk rådgivning om skat, pension og ferieregler mv.
Velkomstsamtaler med nyansatte
Afholde informationsmøder på dansk og engelsk
Kontakt til myndigheder og organisationer
Udviklingsaktiviteter mv.

Souschef Josephine I. Lethenborg

Telefon 6550 2251, jil@sdu.dk

Daglig leder af ISO enhedens opgaveportefølje og ansatte

Stedfortræder for kontorchefen

Juridisk rådgivning i forbindelse med internationale forskere (fx arbejds- og opholdstilladelser, skattespørgsmål, social sikring osv.)

Personalejuridisk sagsbehandling og -rådgivning

Velkomstsamtaler, informationsmøder, introduktionsmøder m.v.

Vedligeholdelse og udarbejdelse af vejledninger, procedure m.m.

Kontakt til myndigheder, organisationer m.v.

Medlem af EURAXESS-styregruppen

Udviklingsaktiviteter m.v.

Luna Kyung Keller Larsen
Telefon 6550 1947, luna@sdu.dk
Juridisk sagsbehandling, rådgivning og information til internationale gæsteforskere og ikke-ansatte PhD-studerende samt fakulteter/institutter vedrørende opholdsgrundlag m.m.
Visumansøgninger til udenlandske forskere og PhD-studerende til korte ophold på under 90 dage
Vejledning og sagsbehandling i forbindelse med ansatte medarbejderes ophold i udlandet (udstationering)
Udarbejde informationsmateriale på dansk og engelsk
Afholde velkomstsamtaler og informationsmøder på dansk og engelsk
Kontakt til myndigheder og organisationer
Skabe netværk og samarbejdspartnere internt og eksternt
Sagsbehandling i øvrigt inden for arbejds- og ansættelsesret
Udviklingsaktiviteter
ISO’s hjemmeside mv.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies