Personalekontoret

Personalekontoret

Kontoret varetager forhold vedr. rekruttering, ansættelse, lønfastsættelse, ferie/fravær, personalepolitik og samarbejdsudvalg.

Personalekontoret ledes af kontorchef Ole Sørensen.

Arbejdsområder:

 • Ansættelser:
  • Ekspedition af alle VIP, D-VIP og TAP-ansættelser
  • Ansættelse/uddannelseskoordinering af elever, lærlinge og praktikanter
  • Ekspedition af ansættelser inden for det Det Rummelige Arbejdsmarked
 • Rådgivning om personalejura, samt legalitetskontrol af SDU’s afgørelser i personalesager
 • Sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner
 • Planlægning og afvikling af forhandlinger om Ny Løn og lokal - og chefløn
 • Vedligeholdelse og udvikling af den elektroniske konceptsamling (VIP-vejledningen), samt det elektroniske personalesystem (HR)
 • Udarbejdelse af og opfølgning på løn- og personalepolitiske retningslinjer og andre lokalt fastsatte regelsæt på personaleområdet
 • Fraværsfunktion:
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ferie
 • Sekretariatsfunktioner:
  • Valgudvalget
  • Hovedsamarbejdsudvalget
  • Administrationens samarbejdsudvalg
  • Ligestillingsudvalget

Kontakt: 
HR-Service, Personalekontoret
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon: 6550 2252
E-mail: pers@sdu.dk

 

Ansatte på personalekontoret:

Jette Dall Klitgaard
Telefon 6550 2252, jkl@sdu.dk
PA for  HR-chef Mads Niemann-Christensen
Ny Løn
Lønforhandlinger
Sagsbehandler Syddansk Universitetsbibliotek
Specialsager
Økonomiopgaver
Jubilæer

Carsten Søndergaard Hansen
Telefon 6550 2920, csh@sdu.dk
Personalesagsbehandling for Sundhedsvidenskab (ekskl. D-VIP og studentermedhjælpere)
Ansættelse af dekaner og institutledere
Administration af tillæg til studieledere og medlemmer af forskningsråd
Administration af tillæg/honorar til bestyrelsesmedlemmer

 Kim Andersen

Telefon 6550 2205, kian@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, herunder:
Opslag af TAP-stillinger
Lønindplacering samt udfærdigelse af ansættelsesbreve
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger

Kristian Græsborg
Telefon 6550 2878, kg@sdu.dk
Valg til kollegiale organer og SDUs bestyrelse
Sekretær for Valgudvalget
Sekretær for ASU
Valg til SDUs arbejdsmiljøorganisation
Div. opgaver for Arbejdsmiljøkontoret
Anmeldelse af arbejdsulykker
Personaleområdets WEB koordinator

Lene K. Augustesen
Telefon 6550 4374, leka@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Fællesområdet og Det Tekniske Fakultet
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger
Tjenestemænd (pensionsberegner)
Jubilæer

Lene Snæver Justesen
Telefon 6550 4420, lsj@sdu.dk
Afstemninger - herunder ADI-ark
Hjemtagelse af refusion på fleksjob
Ansøgninger vedrørende kvartalsvise fleksjobydelser
Nedskrivelse af feriepengeforpligtelser på projekter

Maria Bergholdt
Telefon 6550 2815, marb@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder:
Udfærdigelse af ansættelsesbrev til studentermedhjælpere
Ad hoc opgaver

Marie Lund Nielsen
Telefon 6550 1978, maln@sdu.dk
Personalesagsbehandler for D-VIP, herunder:
Opslag af D-VIP stillinger
Registrering af D-VIP ansøgere
Udfærdigelse af ansættelsesbrev til D-VIP
Ad hoc opgaver

Pia Pedersen
Telefon 6550 4501, pipe@sdu.dk
Journalisering af personalesager
Ad hoc opgaver vedr.:
Ansættelse af deltidsvidenskabelige medarbejdere
Barselsplaner
Lønbåndsindlæsning
Breve nylønforhandlinger

Vibeke Vindahl Hermann
Telefon 6550 8942, vvh@sdu.dk
Uddannelseskoordinator for elever, praktikanter og lærlinge på SDU
Sagsbehandleropgaver i forbindelse med Det Rummelige Arbejdsmarked
Sekretær for ligestillingsudvalg
Visse ph.d. ansættelser på Sundhedsvidenskab
Medvirker ved Valg til kollegiale organer og SDU's bestyrelse

Vivi Madsen
Telefon 6550 2976, vbm@sdu.dk
Fraværfunktionsmedarbejder, herunder
Sygdom, registrering/anmeldelse og refusioner
Barsel, registrering/anmeldelse, refusioner og barselsplanlægning
Ferie, ferielønregulering og løntræk (modregning i løn)
HR-Fravær, superbruger
Afstemning af feriefond til regnskab
Rådgivning om ferie-, barsels- og sygdomsreglerne