Skip to main content

Personalekontoret

Personalekontoret

Kontoret varetager forhold vedr. rekruttering, ansættelse, lønfastsættelse, ferie/fravær, personalepolitik og samarbejdsudvalg.

Personalekontoret ledes af kontorchef Ole Sørensen.

Arbejdsområder:

 • Ansættelser:
  • Ekspedition af alle VIP, D-VIP og TAP-ansættelser
  • Ansættelse/uddannelseskoordinering af elever, lærlinge og praktikanter
  • Ekspedition af ansættelser inden for det Det Rummelige Arbejdsmarked
 • Rådgivning om personalejura, samt legalitetskontrol af SDU’s afgørelser i personalesager
 • Sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner
 • Planlægning og afvikling af forhandlinger om Ny Løn og lokal - og chefløn
 • Vedligeholdelse og udvikling af den elektroniske konceptsamling (VIP-vejledningen), samt det elektroniske personalesystem (HR)
 • Udarbejdelse af og opfølgning på løn- og personalepolitiske retningslinjer og andre lokalt fastsatte regelsæt på personaleområdet
 • Fraværsfunktion:
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ferie
 • Sekretariatsfunktioner:
  • Valgudvalget
  • Hovedsamarbejdsudvalget
  • Administrationens samarbejdsudvalg
  • Ligestillingsudvalget

Kontakt: 
HR-Service, Personalekontoret
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon: 6550 2252
E-mail: pers@sdu.dk

 

Ansatte på personalekontoret:

Jette Dall Klitgaard
Telefon 6550 2252, jkl@sdu.dk
PA for  HR-chef Lisbeth Møller
Ny Løn, herunder styring af de årlige lønforhandlinger
Personalesagsbehandler for ansatte i HR-service 
Specialsager
Økonomiopgaver
Jubilæer

Carsten Søndergaard Hansen
Telefon 6550 2920, csh@sdu.dk
Personalesagsbehandling for Sundhedsvidenskab (ekskl. D-VIP og studentermedhjælpere)
Ansættelse af dekaner og institutledere
Administration af tillæg til studieledere og medlemmer af forskningsråd
Administration af tillæg/honorar til bestyrelsesmedlemmer

 Kim Andersen

Telefon 6550 2205, kian@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, herunder:
Opslag af TAP-stillinger
Lønindplacering samt udfærdigelse af ansættelsesbreve
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger

Sladja Zoric
Telefon 6550 1310, slz@sdu.dk
Valg til kollegiale organer og SDUs bestyrelse (Valgsekretariat)
Sekretær for Valgudvalget
Sekretær for ASU
Valg til SDUs arbejdsmiljøorganisation (AMO)
Div. opgaver for Arbejdsmiljøkontoret
HR-service WEB koordinator

Lene K. Augustesen
Telefon 6550 4374, leka@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Fællesområdet og Det Tekniske Fakultet
Kontaktperson på SDU-job (e-rekruttering) Superbruger
Tjenestemænd (pensionsberegner)
Jubilæer

Lene Snæver Justesen
Telefon 6550 4420, lsj@sdu.dk
Afstemninger - herunder ADI-ark
Hjemtagelse af refusion på fleksjob
Ansøgninger vedrørende kvartalsvise fleksjobydelser
Nedskrivelse af feriepengeforpligtelser på projekter

Maria Bergholdt
Telefon 6550 2815, marb@sdu.dk
Personalesagsbehandler for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder:
Udfærdigelse af ansættelsesbrev til studentermedhjælpere
Ad hoc opgaver

Marie Lund Nielsen
Telefon 6550 1978, maln@sdu.dk
Personalesagsbehandler for D-VIP, herunder:
Opslag af D-VIP stillinger
Registrering af D-VIP ansøgere
Udfærdigelse af ansættelsesbrev til D-VIP
Ad hoc opgaver
Adjungerede professorer og lektorer samt Honorary Fellows

Pia Pedersen
Telefon 6550 4501, pipe@sdu.dk
Journalisering af personalesager
Ad hoc opgaver vedr.:
Ansættelse af deltidsvidenskabelige medarbejdere
Barselsplaner
Lønbåndsindlæsning
Breve nylønforhandlinger

Vibeke Vindahl Hermann
Telefon 6550 8942, vvh@sdu.dk
Uddannelseskoordinator for elever, praktikanter og lærlinge på SDU
Sagsbehandleropgaver i forbindelse med Det Rummelige Arbejdsmarked
Sekretær for ligestillingsudvalg
Visse ph.d. ansættelser på Sundhedsvidenskab
Medvirker ved Valg til kollegiale organer og SDU's bestyrelse

Vivi Madsen
Telefon 6550 2976, vbm@sdu.dk
Fraværfunktionsmedarbejder, herunder
Sygdom, registrering/anmeldelse og refusioner
Barsel, registrering/anmeldelse, refusioner og barselsplanlægning
Ferie, ferielønregulering og løntræk (modregning i løn)
HR-Fravær, superbruger
Afstemning af feriefond til regnskab
Rådgivning om ferie-, barsels- og sygdomsreglerneHR-service Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 15.04.2021