Ansatte på Lønkontoret

Souschef Pia Jespersen
Telefon 6550 2974, pj@sdu.dk

Tager sig af specialopgaver

Lønsagsbehandler for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Institut for Regional Sundhedsforskning, Retsmedicinsk Institut, Biomedicinsk Laboratorium, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskning & Service, Uddannelse & Kvalitet

Chalotte Stage Rasmussen
Telefon 6550 2938, csk@sdu.dk
Lønsagsbehandler for Klinisk Institut, Institut for Molekylær Medicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Fase IV – IST,  Institut for Psykologi, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Institut for Trombose, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, Forskeruddannelsesprogrammet i Medicinsk Endokrinologi
Andre ansvarsområder: Instruktorer (alle fakulteter), Eksamensvagter (alle fakulteter), Den Statslige Barselsfond

Lene Poulsen
Telefon 6550 2794, leh@sdu.dk
Lønsagsbehandler for Humaniora, Bibliotekerne og Samfundsvidenskab
Andre ansvarsområder: Udbetaling af feriepenge, Rekvirent i ØSS, Oplæringsansvarlig for økonomielever

Karina Larsen
Telefon 6550 3470,  kmla@sdu.dk
Lønsagsbehandler for Teknisk Fakultet 
Andre ansvarsområder: Eksterne lektorer og Undervisningsassister (alle fakulteter), Kliniske Lektorer og Lærere

Kim Bach
Telefon 6550 2898, kiba@sdu.dk 
Lønsagsbehandler for Censorer, Gæsteforelæsere, Bedømmer,  Faglig vejledere/ Studenterstudie- vejledere/Studiegruppevejledere (alle fakulteter)

Nina Helbo Rasmussen
Telefon 6550 4602, nhr@sdu.dk
Med virkning pr. 1. oktober 2020:
Lønsagsbehandler for Naturvidenskab og Instruktorer
Andre ansvarsområder: Refusioner og Udenlandske stipendier