Skip to main content

Lønkontoret

Lønkontoret

Teamleder Pia Jespersen

Primære opgaver på Lønkontoret:

 

 • Anvisning af løn til fastansatte, d-vip og øvrige kortvarige ansættelsesforhold

 • Udbetaling af feriepenge

 • Indberetning af ændringer i ansættelsesforhold (kontering/ompostering, barsel/orlov, op/ned i tid, lønforhandlinger, ophør, ferieafregning, pension m.m.)

 • Indberetning af refusioner (elev-, barsels-, sygdom m.m.)

 • Kontingenter

 • Anmodning om forskerbeskatning (§§ 48E-F)

 

Se nedenfor hvem du skal kontakte:

Fastansatte NAT

Løn til elever (hele SDU)

Udbetaling af honorarer (hele SDU)

Censorafregninger (hele SDU)

Kim Bach

Tlf 6550 2898

kiba@sdu.dk

 

Fastansatte på SUND på flg. enheder:

 • Fastansatte på Fakultetet

 • Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

 • Retsmedicinsk Institut

Pia Jespersen

Tlf 6550 2974

pj@sdu.dk

 

Fastansatte på SAMF

Bedømmelseshonorar (hele SDU)

Løn til studentermedhjælpere (SUL, hele SDU)

 

 

Katrine Brun Johansen

Tlf6550 8904

kabj@sdu.dk

 

Fastansatte på TEK

Løn til Undervisningsassistenter (hele SDU)

Løn til studentermedhjælpere (HK, PROSA, hele SDU)

Løn til Faglige vejledere, Tutorer/Mentorer (hele SDU)

 

 

Karina Larsen

Tlf 6550 3470

kmla@sdu.dk

Fastansatte på HUM

Løn til Instruktorer (hele SDU)

Løn til Eksterne Lektorer (hele SDU)

Fastansatte på Biblioteket

Vagtordninger (primært IT)

Udbetaling af feriepenge

Multimediebeskatning

Honorering Eksamensvagter

 

 

Lene Poulsen

Tlf 6550 2794

leh@sdu.dk

Fastansatte i Fællesområdet

Refusioner

Honorering udenlandske stipendier

 

 

Nina Helbo Rasmussen

Tlf6550 4602

nhr@sdu.dk

Fastansatte på SUND på flg. enheder:

 

 • Klinisk Institut

 • Institut for Molekylær Medicin

 • Institut for Sundhedstjenesteforskning

 • Institut for Psykologi

 • Videncenter for Rehabilitering og Palliation

 • Institut for Trombose

 • Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

 • Forskeruddannelsesprogrammet i MedicinskEndokrinologi

 • Institut for Regional Sundhedsforskning

 • Biomedicinsk Laboratorium

 • Institut for Idræt og Biomekanik

Honorarer Kliniske Lektorer og Kliniske Lærere

 

Chalotte Rasmussen

Tlf 6550 2938

csk@sdu.dk

 

E-mail: 
Campusvej 55, 5230 Odense M
HR-Service, Personale & Arbejdsmiljø, Lønkontoretloen@sdu.dk  

Sidst opdateret: 06.07.2021