Skip to main content

Lønkontoret

Arbejdsområder:

 • Anviser løn via Statens Lønsystem (SLS) til alle medarbejdere ansat af Syddansk Universitet:
  • Fastansatte
  • D-Vip ansatte (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, instruktorer)
  • Studentermedhjælpere
  • Honorarlønnede
  • Eksamensvagter
  • Censorer
  • Kliniske lektorer/lærer
  • Samt øvrige kortvarige ansættelsesforhold
 • Udbetaling af feriepenge
 • Ændring til ansættelsesforhold (kontering, orlovsperioder, delløn m.m.)
 • Kontrol af løn inden endelig anvisning
 • Den Statslige Barselsfond
 • Refusioner (elev-, barsels-, sygdom m.m.)
 • Kontingenter
 • Anmodning om §§ 48E-F (forskerbeskatning)

Kontakt:
HR-Service, Lønkontoret
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon: 6550 3470 / 6550 2938 / 6550 2974 
E-mail: loen@sdu.dk  

Medarbejdere