Skip to main content

Personale & Arbejdsmiljø

Ledes af HR-chef Lisbeth Møller.

Personale

Kontoret varetager forhold vedr. rekruttering, ansættelse, lønfastsættelse, ferie/fravær, personalepolitik og samarbejdsudvalg.

Arbejdsområder:

 • Ansættelser:
  • Ekspedition af alle VIP, D-VIP og TAP-ansættelser
  • Ansættelse/uddannelseskoordinering af elever, lærlinge og praktikanter
  • Ekspedition af ansættelser inden for det Det Rummelige Arbejdsmarked
 • Rådgivning om personalejura, samt legalitetskontrol af SDU’s afgørelser i personalesager
 • Sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner
 • Planlægning og afvikling af forhandlinger om Ny Løn og lokal - og chefløn
 • Vedligeholdelse og udvikling af den elektroniske konceptsamling (VIP-vejledningen), samt det elektroniske personalesystem (HR)
 • Udarbejdelse af og opfølgning på løn- og personalepolitiske retningslinjer og andre lokalt fastsatte regelsæt på personaleområdet
 • Fraværsfunktion:
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ferie
 • Sekretariatsfunktioner:
  • Valgudvalget
  • Hovedsamarbejdsudvalget
  • Administrationens samarbejdsudvalg
  • Ligestillingsudvalget

Kontakt: 
HR-Service, Personalekontoret
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon: 6550 2252
E-mail: pers@sdu.dk

Fandt du ikke hvad du søgte - brug "burger-menuen" (de 3 vandrette streger i øverste højre hjørne), så folder der sig mange flere søgemuligheder ud. 

HR-service Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 22.02.2021