Skip to main content

Ansatte i Organisation og Rekruttering

Afdelingsleder/kontorchef:

Jakob Ejersbo
Tlf. 65502923, ejersbo@sdu.dk 

Souschef/chefkonsulent

Carsten Salling
Tlf. 21321663, casal@sdu.dk
Ledelsesudvikling, procesledelse, strategiudvikling, strategisk faglig ledelse, organisationskonsulentydelser

Økonomimedarbejder:

Gitte Madsen
Tlf. 65501793, gittem@sdu.dk
Økonomi, kompetencefonden og kompetencepuljer

Koordinatorer:

Amalie Lea Schmidt Jeppesen
Tlf. 65504569, amalie@sdu.dk
SDU's Lederintroduktionsprogram, SDU's Lederaspirantprogram, SDU's Ledernetværk, Lederregistrering, SDU's Mentorordning, 360 grader ledelsesfeedback, projektassistent for konsulenterne og Gender Equality Team. 

Anette Bjerre Jensen
Tlf. 65504406/6177 6922, anetteb@sdu.dk
Projektledelse for forskere, Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)

Anne Grete Petersen
Tlf. 65507233, agpetersen@sdu.dk
SDU medarbejderkurser (primært Universitets- og E-læringspædagogik), universitetspædagogikum

Camilla Færgemann
Tlf. 65504546, cf@sdu.dk
AEU-kurser, seminarer og konferencer, sekretariatsbetjening af ledelsen

Carolin Lemke Jensen
Tlf. 65502096, clj@sdu.dk
Introduktion for nyansatte, velkomstmapper, FANe-nyhedsbreve og FANe-møder, dansk sprogprogram for internationale medarbejdere i samarbejde med Lærdansk

Dorthe Magnussen
Tlf. 65504545, doma@sdu.dk  
SDU medarbejderkurser , specialistsatsning for forskningssekretærer (OUH), kompetencefonden, personalegoder, løb og sommercamp 

Lisbeth Nylandsted
Tlf. 65504367, lisan@sdu.dk
Engelskkurser, teaching in English at SDU, udviklingsforløb for ph.d.-studerende, respondenter til APV, studieadministrativ uddannelse på SDU, E-læringskurser for medarbejdere, kurser ifm. databeskyttelse på SDU

Mette Aistrup
Tlf. 65502651, aistrup@sdu.dk
Udvikler af AEU-kurser, semiarer og konferencer 

Helle Larsen 
Tlf. 65502803, hella@sdu.dk
AEU-kurser, seminarer og konferencer

Lone Nielsen 
Tlf. 65502277, lonen@sdu.dk
AEU-kurser, seminarer og konferencer

Trine Langberg Grønfeldt
Tlf. 65501862, trig@sdu.dk
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift(DUT), Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), SDU medarbejderkurser, økonomiseminar, SDUnet

Konsulenter:

Betina Rohr, Specialkonsulent
Tlf. 65502908/93507131, betr@sdu.dk  
Internationalisering og parallelsproglighed, danskprogram for internationale medarbejdere i samarbejde med Lærdansk, engelskcertificeringsprogrammet, "Teaching in English at SDU",  procesledelse

Birgitte Aagaard Zethsen, Organisationskonsulent 
Tlf. 29125698, zethsen@sdu.dk
Psykisk arbejdsmiljø. Kurser og samtaler i forbindelse med konflikthåndtering, stresshåndtering og trivselsprocesser, Coaching af medarbejdere og ledelse. Undervisning i procesledelse. 

Dianna Astrup Simmelsgaard, HR-konsulent
Tlf. 60112284, dian@sdu.dk 
Rekrutteringsforløb, rådgivning og udvikling af god rekrutteringspraksis, personlighedstest, gruppeudviklingsforløb (JTI) 

Martin Karstoft, Organisationskonsulent
Tlf. 60112790, Karstoft@sdu.dk
Ledergruppeudvikling, Ledelsesudvikling, procesledelse, strategiudvikling, strategisk faglig ledelse, organisationskonsulentydelser.

Gender Equality Team:

Eva Sophia Myers, Projektleder 
Tlf. 65501898/60111998, myers@sdu.dk

Liv Baisner, Gender Equality specialkonsulent 
Tlf. 65502075, baisner@sdu.dk

Maria Dockweiler, Gender Equality specialkonsulent 
Tlf. 93507417, dockweiler@sdu.dk

Peter Bjelskou, Gender Equality specialkonsulent
Tlf. 65507260,  bjelskou@sdu.dk

Kontorelev:

Heidi Inger Nielsen
Tlf. 65502215, heni@sdu.dk
HR Udviklings mailbox, velkomstmapper til nyansatte, svømmekort 

Sidst opdateret: 29.05.2020