Skip to main content

HR-service

HR-service er Syddansk Universitets centrale afdeling for fælles personaleservice. HR-service tager sig af drifts- og udviklingsopgaver indenfor personalepolitik, kompetence- og organisations-udvikling, arbejdsmiljø samt personale- og lønadministration.

HR-service betjener alle universitetets faglige og geografiske enheder, herunder ledelsesrådgivning og sekretariatsbetjening af en række udvalg og ad hoc arbejdsgrupper.

HR-service ledes af HR-chef Lisbeth Møller.

HR-service består af afdelingerne Organisation & Rekruttering under ledelse af afdelingsleder Eva Sophia Myers, afdelingen Personale & Arbejdsmiljø under ledelse af HR-chef Lisbeth Møller og stabsenheden Digitalisering under ledelse af afdelingsleder Bjarne Nielsen.

Organisation & Rekruttering består af fire teams:

 - International Staff Office (ISO)

- Kompetence

- Konsulentteamet

- Gender Equality Team (GET)

Personale & Arbejdsmiljø består af tre teams:

- Personale

- Løn

- Arbejdsmiljøkontoret

Digitalisering består af:

- ESDH-sekretariatet

og varetager desuden en række udviklingsopgaver inden for digitalisering af HR.

Psykologtjenesten

Personalepsykolog Pernille Reumert, tilbyder psykologisk rådgivning og terapeutiske samtaler til medarbejdere på SDU. Psykologen har tavshedspligt og videregiver ingen oplysninger om, hvem der henvender sig. Kontakt Pernille

HR-service stiller sekretariatsbistand til rådighed for:

  • Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)
  • Hovedarbejdsmiljøudvalget (HOAMU)
  • Ligestillingsudvalget
  • Udvalget for Valg til de kollegiale organer
  • Center for Universitetspædagogik (CUP)
  • Det centrale Uddannelsesudvalg (CUU)
  • Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU)

Kontakt HR-service:

HR-service
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf. 65502252, E-mail pers@sdu.dk

Fandt du ikke hvad du søgte - brug "burger-menuen" (de tre vandrette streger i øverste højre hjørne), så folder der sig mange flere søgemuligheder ud. 

HR-service Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 22.02.2021