Skip to main content

HR-service

HR-service på Syddansk Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at supportere den daglige drift af HR-området og bidrage til at udvikle SDU’s mennesker og organisation. HR-service er en af SDU’s fællesadministrative enheder.

HR-service er SDU’s centrale HR-funktion, der effektivt, professionelt og i samarbejde med ledere, decentrale HR-medarbejdere, og tillidsrepræsentanter / arbejdsmiljørepræsentanter understøtter SDU’s kerneopgaver ved at:

  • levere sikker HR-drift, herunder sikre, at sagsbehandling / beslutninger er i overensstemmelse med gældende regler (legalitetskontrol)
  • understøtte SDU som international arbejdsplads
  • digitalisere HR- og lønprocesser
  • understøtte udvikling af SDU’s organisation, herunder ledelses- og organisationsudvikling
  • understøtte SDU’s arbejde med ligestilling og inklusion
  • udvikle og tilbyde relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
  • koordinere og lede arbejdsmiljøarbejdet.

HR-service betjener en række udvalg og arbejdsgrupper, herunder:

HR-service er også repræsenteret i SDU’s whistleblowerteam 

HR-service arbejder for alle fakulteter, institutter, centre og administrative områder. HR-service omfatter følgende enheder: Arbejdsmiljø, HR-Digitalisering, Løn, Personale, Kursussekretariatet, Konsulentgruppen, GET (Gender Equality Team) og ISO (International Staff Office).

Kontakt HR-service:

HR-service
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf. 65502252, E-mail pers@sdu.dk

Fandt du ikke hvad du søgte - brug "burger-menuen" (de tre vandrette streger i øverste højre hjørne), så folder der sig mange flere søgemuligheder ud. 

HR-service Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 05.09.2021