Den Strategiske Analyseenhed

Analyseenhedens primære opgave er at understøtte datadrevet ledelse på SDU. Dette sker via:
 
• Udvikling af strategisk ledelsesinformation
• Monitorering af strategisk rammekontrakt 2018-2021
• Monitorering af internationale ranglister
• Analyse af testbaseret optag
• Implementering af moderne data science i forbindelse med projektet ”Advanced Analytics” 2019 - 2021
 
Link til Analyseenhedens analytiske webpræsentationer.
(Intern adgang for ansatte på SDU - offentlig anvendelse kun efter aftale.)  
 
Om projekt Advanced Analytics
 
SDU’s bestyrelse og direktion har besluttet at intensivere brugen af advanced analytics til strategisk ledelsesinformation.  
Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde prognoser. I Advanced Analytics afløses traditionelle statistiske metoder af  data analytics og data science. 
 
Advanced Analytics adskiller sig fra klassisk standard afrapportering fra forretningssystemerne ved at have et analytisk prædiktivt fokus, der leverer anbefalinger til større strategiske beslutninger.  Til sammenligning hermed er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.  
 
Der er to parallelle projekter.
 
Med Advanced Analytics 1.0 er formålet at: 
 
• Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring - i første omgang vedrørende de studerendes adfærd
• Styrke potentialer for at udvikle den akademiske læring ved at udvikle webbaserede dashboards, der kan berige underviserne med viden om de studerende, som de underviser
• Styrke de studerendes mulighed for selv-monitorering og feedback i forhold til deres studieindsats. 
 
Med Advanced Analytics 2.0 er formålet at:
• Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring – i første omgang vedrørende eksisterende metrics for forskning
• Eksperimentere med prædiktion til udvikling af redskaber på fokuserede forretningsområder
Maskinlæringsdelen af projektet har været i EU-udbud i 2018 for at sikre stærkeste eksterne assistance til udviklingen af maskinlæringsmodeller.
Fra 2019 forventes de første leverancer fra projekterne.  
 
Projektet løber i perioden 2018 – 2021. 
 
Om Den Strategiske Analyseenhed
 
Analyseenheden anvender en moderne data analytics / data science tilgang, hvor vi håndterer alle processer fra etablering af datagrundlag, statistisk bearbejdning, real time monitorering og prædiktive prognoser til visualisering af resultater, præsentation og formidling. Effektiv håndtering af såvel kodesprog som kommunikation er lige vigtigt for os.
 
Analyseenheden orienterer om seneste analyser, projektet advanced analytics m.v. på åbne videndelingsmøder, hvor alle ansatte på SDU er velkommen.
Følg med via SDUnet om næste arrangement.
 
I øvrigt er vi altid til rådighed for spørgsmål, gode ideer og forslag til samarbejder, ligesom vi gerne skræddersyr analytiske oplæg til diverse mødesammenhænge med afsæt i vores virke. 
 
Den Strategiske Analyseenhed består af:
 
Team Advanced Analytics 1.0 + testbaseret optag:
Senior strategisk analytiker Bruno Mølgaard Geertsen
(bruno@sdu.dk | 6550 2085) 
Strategisk data analytiker Agner Holmbjerg Schibler
(agn@sdu.dk | 6550 8987)
 
Team Advanced Analytics 2.0 + internationale ranking:
Senior strategisk analytiker Gitte Rønholt Hvidt
(girh@sdu.dk | 6550 2062) 
Strategisk data analytiker Claus Skov Rosendahl
(cros@sdu.dk 6550 7132)
Strategisk data analytiker Adam Peder Wie Sørensen
(apws@sdu.dk 6550 7270)
 
Deskresearch m.v. (studentermedhjælp)
Jean Røsler
Daniel Bloch Larsen
Louise Rasmussen
Line Fjord Nielsen
 

Sekretær Maria Tværgaard, (mt@sdu.dk | 6550 1029)

Ledelse
Analysechef Jacob Jensen, (jac@sdu.dk | 6550 9293) 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies