Menu

Om WhiteBook

Der er en øget efterspørgsel af studiestatistiske opgørelser til såvel interne som eksterne dokumentationskrav med stigende specifikationskrav, hvilket Studieservice forsøger at honorere med datawarehouse løsningen WhiteBook.

WhiteBook implementeres agilt med driften i Studieservices enhed for analyse og kvalitetsudvikling fra 2011 og frem. I første omgang er det informationer fra det studieadministrative system STADS, der udtrækkes, valideres og præsenteres. Senere vil data fra andre fødekilder eventuelt kunne integreres.

Analyseenheden arbejder løbende med at udvikle og vedligeholde en række prædefinerede udtræk, der via nattekørsler monitorerer datakvaliteten i STADS. Blandt andet betyder det, at WhiteBook automatisk fremsender kontrol- og rette-lister via e-mail til de relevante personer, der indaterer informationer. Desuden betyder nattekørslerne, at flere bagvedliggende data til webpræsentationerne automatisk ajourføres.

I dialog med rekviranter af studiestatistiske informationer udvikles webpræsentationerne. Eksisterende webpræsentationer vedligeholdes og opdateres ligeledes løbende, også med flere variabler til rådighed. På sigt bliver der adgang til tabeller, hvor brugere selv kan definere webpræsentationernes indhold.

Alle webpræsentationer åbner en oversigt med hovedtal eller en forside, der beskriver data. De øvrige sider i en webpræsentation indeholder ofte fordelinger på fx campus, fakultet, uddannelser m.v. Disse fordelinger findes i den indholdsfortegnelse, som webpræsentationerne tilbyder i deres venstre side af webrapporten. Typisk er der også i hovedtalsrapporterne et link til en webpræsentation, der tilbyder endnu mere detaljerede oplysninger.

Webpræsentationerne kan udprintes, gemmes som pdf eller en hel sektions tabeller kan lagres i en zipfil, ligesom man ved at højreklikke på en tabel kan eksportere talmaterialet direkte til videre efterbehandling i fx excel.

WhiteBook betyder: 

  • Præsentationer til både eksterne som interne brugere, hvor rettigheder styres af AD-systemet.
  • Nattekørsler, der monitorerer og udvikler datakvaliteten i STADS.
  • Bevægelse fra statiske data til "near time" data på vej mod "real time" data.
  • Ny tilgang til data giver effektiv produktion - fx hurtigere på nettet.
  • Nye tjenesteydelser udvikles, fx sms-kvitteringer m.v.
  • Flere / andre (register) data kan bringes i spil …

Illustration af WhiteBook som system fra introduktionen d.27. januar 2012:

 

Spørgsmål og kommentarer vedrørende WhiteBook kan rettes til whitebook@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies