Menu

Principper for kvalitetsarbejdet

Principperne skal sikre en faglig standard og et fælles videngrundlag, samt en vis grad af ensartethed i udmøntning af kvalitetspolitikken samt i dokumentationen på fakulteterne og de enkelte uddannelser.

Flere af principperne implementeres på fakulteterne i løbet af foråret 2014 i forbindelse med implementeringen af de reviderede delpolitikker, og enkelte er stadig under udvikling. For uddannelsesområdet findes der følgende principper på Syddansk Universitet:

Alle principper er ensartet opbygget og indeholder:

  • princippernes overordnede formål
  • uddybning af principperne
  • procedure for udmøntningen af principperne
  • fordeling af ansvar

Det vil fremgå af udmøntningsnotaterne, hvorledes fakulteterne og Fællesområdet konkret vil udmønte de enkelte delpolitikker og principper lokalt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies