Menu

Uddannelseskvalitet

Syddansk Universitets kvalitetsystem skal igennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere Syddansk Universitets vision:

"Vores studerende udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et inspirerende og nyskabende læringsmiljø. Fagligt og pædagogisk har undervisningen højeste kvalitet. Vi forbedrer konstant uddannelserne ud fra nationale og globale behov."

Kvalitetssystemet på Syddansk Universitet skaber sammenhæng mellem det eksterne kvalitetssystem for videregående uddannelser i Danmark (akkrediteringssystemet) og universitetets interne arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af universitetets uddannelser.

Kvalitetssystemet etablerer ensartede og gennemskuelige rammevilkår for alle universitetets uddannelser og for dokumentationen af uddannelsernes kvalitet. I praksis sker kvalitetsarbejdet tæt på de enkelte uddannelser.

Kvalitetssystemet ved Syddansk Universitet er baseret på tre grundlæggende elementer:

  1. Kvalitetsorganisationen
  2. Kvalitetspolitikken for uddannelsesområdet
  3. Dokumentation og opfølgning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies