Skip to main content

SurveyXact

Oprettelse som bruger sker via linket https://wayf.survey-xact.dk, hvor du skal vælge Syddansk Universitet og benytte jeres SDU-login.

Opstår der yderligere problemer skal henvendelse ske til den administrator, der dækker det område du er tilknyttet:

Naturvidenskabeligt Fakultet: Søren Sten Hansen, shan@sdu.dk
Teknisk Fakultet: Sara Kvist, sark@tek.sdu.dk
Humanistisk Fakultet: Rune Nørgaard Jørgensen, rune@sdu.dk
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet: Kristian Helverskov Petersen, khpetersen@health.sdu.dk
Fællesadministrationen: Mikkel Seesko, mise@sdu.dk

Ansvarlig for siden: SDU Analytics

Sidst opdateret: 03.05.2021