Skip to main content

Samtykke og registrering

Vedr. Registrering af personlige oplysninger 

Syddansk Universitet har registreret dine indtastede personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Personoplysningerne registreres i Syddansk Universitets studieadministrative system (STADS) – og behandles fortroligt. Syddansk Universitet har endvidere adgang til at indhente adresseoplysninger fra Det Centrale Personregister.

Formålet med registreringen er at skabe grundlag for, at universitetet kan yde dig rådgivning og varetage dine interesser som studerende ved universitetet. Derudover vil Syddansk Universitet behandle dine  informationer fra andre databaser på Syddansk Universitet og offentlige registre. Formålet med behandlingen er at højne universitetets informationsniveau om uddannelserne, med henblik på at gøre uddannelser endnu bedre.

Syddansk Universitet videregiver ikke oplysninger, med mindre det er foreskrevet i lovgivning eller nødvendigt for at varetage dine interesser som studerende eller universitetets formål som offentlig uddannelsesinstitution. Persondatalovgivningen giver dig mulighed for at få indsigt i og berigtige de oplysninger, som er registreret om dig, ligesom du på anmodning kan få dine personoplysninger slettet. Hvis du ønsker at klage over Syddansk Universitets behandling af oplysninger om dig, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Ansvarlig for siden: Strategi & Kommunikation – Analyse, Kvalitet og Rekruttering

Sidst opdateret: 06.09.2018