Menu

Institutionsakkreditering

I 2007 blev den første akkrediteringslov vedtaget, og uddannelsesakkreditering af både eksisterende og nye videregående uddannelser blev indført i Danmark.

Med vedtagelsen af en ny akkrediteringslov i juli 2013 overgår uddannelsesinstitutionerne fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. Genstanden for akkreditering er dermed uddannelsesinstitutionernes egne kvalitetssikringssystemer. Formålet er at udvikle uddannelser med stadigt større faglig kvalitet og relevans for samfundet.

Uddannelsesinstitutionerne kan få enten en positiv eller betinget positiv afgørelse eller et afslag på ansøgningen om institutionsakkreditering.

Syddansk Universitet indgik i første rundes institutionsakkreditering, og indsendte den 28. januar 2014 en selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution.  Universitetet fik besøg af et akkrediteringspanel to gange i foråret 2014, første gang den 1.-2. april og anden gang den 2.-4. juni. Panelet mødte ledelsen, Uddannelsesrådet, studieledere, undervisere, studerende, kvalitetsmedarbejdere og eksterne interessenter. Panelets første besøg havde fokus på universitetets kvalitetssystem. Det andet besøg havde fokus på udvalgte audit trails. Panelets indstilling til Akkrediteringsrådet om positiv institutionsakkreditering af SDU blev sendt i høring på universitetet den 10. oktober 2014. Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af SDU den 11. december 2014. Læs mere om afgørelsen via linket til institutionsakkrediteringsrapporten herunder.

Linksamling: 

Institutionsakkrediteringsrapport for SDU

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Vejledning om institutionsakkreditering

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies