Optagelsestal SDU Odense 2019

Her kan du se, hvor mange ansøgere der var til de enkelte uddannelser, hvor mange studiepladser der var på uddannelsen, og hvor stor en andel der blev optaget via henholdsvis kvote 1 og kvote 2. Desuden kan du se, hvor højt et eksamensgennemsnit der blev krævet for at blive for optaget i kvote 1. 

Uddannelse Ansøgere Studiepladser Kvote 1/2 (%)
Kvotient Standby
Amerikanske studier 212 50 50/50 4,4
Audiologi 116 33 80/20 4,6 Alle optaget
Audiologopædi 188 50 80/20 7,4
Biokemi og molekylær biologi 234 40 75/25 7,9
Biologi 220 69 75/25 6,9
Biomedicin 417 97 75/25 8,2
Dansk 212 70 50/50 Alle optaget
Datalogi 295 120 75/25 Alle optaget
Engelsk 291 77 50/50 5,2
Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) 276 50 50/50 8,4
Erhvervsøkonomi, HA 808 230 70/30 7
Farmaci 480 96 75/25 Alle optaget
Filosofi 203 45 50/50 6,3
Folkesundhedsvidenskab 172 66 50/50 Alle optaget
Fysik 85 30 75/25 Alle optaget
Historie 291 92 50/50 Alle optaget
Idræt og sundhed 322 154 20/80 Alle optaget
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 103 44 50/50 Alle optaget
International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog 55 35 50/50 Alle optaget
International virksomhedskommunikation - Engelsk 276 50 50/50 8,3
International virksomhedskommunikation - Tysk 42 25 50/50 Alle optaget
Journalistik 466 100 0/100 100 % kvote 2
Jura 1008 170 65/35 9,4
Kemi 66 30 75/25 Alle optaget
Klinisk biomekanik 417 92 25/75 11,3 10,4
Litteraturvidenskab 146 40 35/65 5,3
Market and Management Anthropology 295 80 50/50 8
Matematik-økonomi 152 30 70/30 7,5
Matematik og Anvendt matematik 155 75 75/25 Alle optaget
Medicin 2790 362 50/50 11
11,5 for nordmænd
10,7
Medievidenskab 322 88 50/50 8,7
Negot 298 110 50/50 5,8
Oldtidskundskab 89 20 80/20 4,9
Psykologi 1582 137 50/50 11,2 11,1
Religionsstudier 125 49 50/50 Alle optaget
Samfundsfag 186 30 50/50 8,5
Statskundskab 396 110 50/50 9,5
Tysk 44 20 50/50 Alle optaget
Økonomi (oecon.) 194 85 70/30 Alle optaget
Civilingeniør
Energiteknologi 82 30 60/40 4,2
Fysik og teknologi 72 25 60/40 Alle optaget
Kemi og bioteknologi 128 40 60/40 Alle optaget
Lærings- og oplevelsesteknologi 66 30 60/40 Alle optaget
Robotteknologi 214 60 60/40 8
Velfærdsteknologi 102 50 60/40 Alle optaget
Product Development and Innovation 200 50 60/40 Alle optaget
Software Engineering 314 90 60/40 6,5
Diplomingeniør
Bygningsteknik 216 90 65/35 Alle optaget
Elektrisk energiteknologi 79 30 65/35 Alle optaget
Elektronik 107 40 65/35 Alle optaget
Integreret design 167 55 65/35 5,7 Alle optaget
Kemi og bioteknologi 144 50 65/35 Alle optaget
Maskinteknik 131 60 65/35 Alle optaget
Produktion 133 50 65/35 Alle optaget
Robotteknologi 202 90 65/35 Alle optaget
Softwareteknologi 210 80 65/35 Alle optaget
Global Management and Manufacturing 197 60 65/35 5,7 4

Tal for optagelsen på SDU's øvrige campusser: