Optagelsestal SDU 2019

På en del af uddannelserne skulle du enten have et vidst eksamensgennemsnit i kvote 1 eller en god kvote 2 vurdering for at blive optaget på en bacheloruddannelse ved SDU i 2019.

Optagelsestallene viser:

  • hvor mange ansøgere, der var til de enkelte uddannelser
  • antallet af studiepladser 
  • hvor stor en andel, der blev optaget via henholdsvis kvote 1 og kvote 2
  • og hvilket eksamensgennemsnit der var krævet for at blive optaget i kvote 1 og for at få en standbyplads

Klik på det campus, som huser den uddannelse, du er interesseret i at se optagelsestallene for: