Skip to main content

Første-job-garantiordning

For at sikre tiltrækningen af studerende til ingeniøruddannelserne i Sønderborg er et af mange initiativer en vores såkaldte Første-job-garantiordning. SDU vil, såfremt virksomhederne kan garantere jobbene, gerne markedsføre denne ordning over for kommende studerende.

Job-garantiordningen skal gælde for alle ingeniøruddannelser i Sønderborg, dvs. diplomingeniører i Mekatronik og Elektronik samt for civilingeniører (kandidat) indenfor Mekatronik, Elektronik og Engineering, Innovation and Business.

 

Ordningen

Virksomheden giver tilsagn til at de kan tilbyde et antal stillinger (min for 6. mdr.) til færdiguddannede ingeniører. Det er op til virksomheden, om de ønsker at tilbyde dimittenderne en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse. Løn og øvrige vilkår, herunder opsigelse, er under gældende normer for nyuddannede.

Ordningen træder i kraft for færdiguddannede ingeniører for kandidater i juni 2022 og for diplomingeniører januar 2023.

Krav til dimittenden

  • Dimittenden skal have lavet et projekt eller have haft et praktikforløb med en virksomhed.
  • Dimittenden skal have færdiggjort sin uddannelse på normeret tid.
  • Dimittenden skal have danskkundskaber svarende til niveau B1 på CEFR-skalaen.

Hvad får virksomheden ud af det?

SDU  faciliterer at studerende og virksomheder kan mødes undervejs i studietiden i forbindelse med både studiejobs, projekter, praktik og match-making ved at arrangere Business Lunch samt projekt- og praktikdage på SDU.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ordningen, er du meget velkommen til at kontakte: 

Frederik Gottlieb på mail: Frede@tek.sdu.dk
Frank Jürgensen på mail: juergensen@tek.sdu.dk

 

SDU Sønderborg

  • Alsion 2
  • Sønderborg - 6400
  • Telefon: +45 6550 1000

Ansvarlig for siden: Mads Clausen Instituttet

  • SDU Sønderborg
  • Alsion 2
  • Sønderborg - 6400
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 08.04.2021