Første Job garanti ordning

For at sikre tiltrækningen af studerende til ingeniøruddannelserne i Sønderborg er et af mange initiativer, en Første job garanti ordning. SDU vil, såfremt virksomhedernes kan garantere jobbene, gerne markedsføre en ordning over for kommende studerende.

Job-garanti-ordningen skal gælde for alle ingeniøruddannelserne fra Sønderborg, dvs. diplomingeniører i Mekatronik og Elektronik samt for civilingeniører (kandidat) indenfor Mekatronik, Elektronik og Innovation and Business.

 

Ordningen

Virksomheden giver tilsagn til at de kan tilbyde et antal stillinger (min for 6. mdr.) til færdiguddannede ingeniører. Det er op til virksomheden, om de ønsker at tilbyde dimittenderne en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse. Løn og øvrige vilkår, herunder opsigelse, er under gældende normer for nyuddannede.

Ordningen træder i kraft for færdiguddannede ingeniører for kandidater i juni 2022 og for diplomingeniører januar 2024.

Krav til dimittenden

  • Dimittenden skal have lavet et projekt eller have haft et praktikforløb med en virksomhed.
  • Dimittenden skal have færdiggjort sin uddannelse på normeret tid.
  • Dimittenden skal have danskkundskaber svarende til niveau B1 på CEFR-skalaen.

Hvad får virksomheden ud af det?

SDU vil facilitere at studerende og virksomheder kan mødes undervejs i studietiden i forbindelse med både studiejobs, projekter, praktik samt match-making, ved at arrangere Business Lunch samt Projekt- og praktik dage på SDU.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ordningen, er du meget velkommen til at kontakte: 

Jesper Puggaard de Oliveira Hansen på mail:  jesperp@mci.sdu.dk