Skip to main content

Referencegruppen for SDU Slagelse

Referencegruppen skal sikre informationsudveksling med det lokale samfund om udviklingen, skabe fælles forståelse for udfordringer og medvirke til at identificere og frigøre potentialer for SDU Slagelse. Endvidere skal referencegruppen medvirke til at etablere samarbejder mellem lokale virksomheder, offentlige enheder og SDU Slagelse samt medvirke til at etablere attraktive studieforhold. Referencegruppen skal derfor arbejde med alle aspekter af de faglige aktiviteter på SDU Slagelse og bidrage til, at disse aktiviteter når højeste internationale niveau.

Referencegruppen udarbejder en plan for sit virke ud fra en vurdering af, hvad der har særlig betydning for udvikling af SDU Slagelse. Planen skal indeholde konkrete og målbare succeskriterier for uddannelser, forskning, samfundsengagement og økonomi og skal forelægges SDU-direktionen til godkendelse.

Referencegruppen er:
Jens Ringsmose, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU (formand)
Simon Torp, dekan, Det Humanistiske Fakultet, SDU
Astrid Jensen, campusleder, SDU
Kirsten Lambert, campuskoordinator SDU
Birgitte Sloth, forskningscenterleder, SDU
Sine Berg Schuwendt, afdelingsleder, SDU RIO
John Dyrby Paulsen, borgmester, Slagelse Kommune
Anders Holm Hansen, filialdirektør, Danske Bank
Alex Dreijer, direktør, Rådgivende Ingeniører Fjerring
Anja Nordby Bøgeblad, PA, Slagelse Erhvervscenter
Anette Borg, leder, Slagelse Musikhus
Micael Duncan, konsulent, Business Slagelse
Kristian Ørnholt, professionshøjskoledirektør, Professionshøjskolen Absalon

Sidst opdateret: 07.04.2021