Skip to main content
DA / EN

Referencegruppen for SDU Slagelse

Referencegruppen skal sikre informationsudveksling med det lokale samfund om udviklingen, skabe fælles forståelse for udfordringer og medvirke til at identificere og frigøre potentialer for SDU Slagelse. Endvidere skal referencegruppen medvirke til at etablere samarbejder mellem lokale virksomheder, offentlige enheder og SDU Slagelse samt medvirke til at etablere attraktive studieforhold. Referencegruppen skal derfor arbejde med alle aspekter af de faglige aktiviteter på SDU Slagelse og bidrage til, at disse aktiviteter når højeste internationale niveau.

Referencegruppen udarbejder en plan for sit virke ud fra en vurdering af, hvad der har særlig betydning for udvikling af SDU Slagelse. Planen skal indeholde konkrete og målbare succeskriterier for uddannelser, forskning, samfundsengagement og økonomi og skal forelægges SDU-direktionen til godkendelse.

Referencegruppen er:
Peter Mølgaard, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU (formand)
Simon Torp, dekan, Det Humanistiske Fakultet, SDU
Birgitte Sloth, campusleder og forskningscenterleder, SDU
Kirsten Lambert, campuskoordinator SDU
Søren Land, kontorchef, SDU RIO
Knud Vincents, borgmester, Slagelse Kommune
Fanny Villadsen, direktør, Odsherred Forsyning
Anders Holm Hansen, filialdirektør, Danske Bank
Christian Ninn-Hansen, direktør, Rådgivende Ingeniører Fjerring
Anders Paulsen , Beierholm
Per Madsen, direktør, Slagelse Erhvervscenter
Anette Borg, leder, Slagelse Musikhus
Micael Duncan, konsulent, Business Slagelse
Kristian Ørnholt, professionshøjskoledirektør, Professionshøjskolen Absalon
Vibeke Toft Müller, akademichef, Zealand Erhvervsakademi Sjælland

Sidst opdateret: 30.05.2022