Skip to main content

Absalon og SDU samarbejder om et nyt fælles Campus Slagelse

Absalon er i fuld gang med at bygge ny bygning ved siden af SDU på Sdr. Stationsvej i Slagelse. Her samler Absalon sin administration og uddannelser fra Sorø og Slagelse. Det forventes, at den nye bygning står færdig i foråret 2021.

Tilbage i juni 2017 indgik ledelsen på Absalon og SDU en hensigtserklæring om at afsøge mulighederne for relevante samarbejder inden for

  • sammenbygning af Absalons og SDUs bygninger
  • fælles kantinedrift
  • fælles biblioteksdrift
  • fælles tekniske servicefunktioner
  • fælles udnyttelse af undervisningslokaler og koordineret lokalebooking
  • fælles studiemiljø
  • fælles fredagsbar

Ledelsen nedsatte en styregruppe, som står i spidsen for det kommende samarbejde.

Styregruppen nedsatte en række arbejdsgrupper, som kommer med input om samarbejde og fællesskab.

Det er besluttet, at der mellem Absalon og SDUs bygninger etableres en forbindelsesbro, så studerende og ansatte kan færdes helt uhindret mellem de to bygninger.

 

Styregruppe

Styregruppe

Referater fra Styregruppens møder

Referater

Hvidbog

Hvidbog

Notater fra arbejdsgrupperne

Notater