Absalon og SDU samarbejder om et nyt fælles Campus Slagelse

 Absalon er i fuld gang med at bygge ny bygning ved siden af SDU på Sdr. Stationsvej i Slagelse. Her samler Absalon sin administration og uddannelser fra Sorø og Slagelse. Det forventes, at den nye bygning står færdig i foråret 2021.

 Tilbage i juni 2017 indgik ledelsen på Absalon og SDU en hensigtserklæring om at afsøge mulighederne for relevante samarbejder inden for

  • sammenbygning af Absalons og SDUs bygninger
  • fælles kantinedrift
  • fælles biblioteksdrift
  • fælles tekniske servicefunktioner
  • fælles udnyttelse af undervisningslokaler og koordineret lokalebooking
  • fælles studiemiljø
  • fælles fredagsbar

Ledelsen nedsatte en styregruppe, som står i spidsen for det kommende samarbejde.

Styregruppen nedsatte en række arbejdsgrupper, som kommer med input om samarbejde og fællesskab.

Det er besluttet, at der mellem Absalon og SDUs bygninger etableres en forbindelsesbro, så studerende og ansatte kan færdes helt uhindret mellem de to bygninger.

Vigtige datoer:

2019

12. marts: 
Kick Off for arbejdsgrupper på Absalon og SDU

20. september:
Arbejdsgrupperne Bibliotek, Digitale løsninger og Studiemiljø afleverer notat til Styregruppen

2020

1. januar:
Arbejdsgrupperne Fredagsbar og Lokaleudnyttelse afleverer notat til Styregruppen

31. januar:
Fælles udmelding til arbejdsgrupperne om det videre forløb

1. marts:
Arbejdsgruppen Drift og service afleverer notat til Styregruppen

1. april:
Arbejdsgruppen Kantine afleverer notat til Styregruppen

26. august:
Fælles informationsmøde for ansatte på Absalon og SDU, inkl. frokost, rundvisning i den nye bygning samt diverse informationer

Styregruppe

Styregruppe

Referater fra Styregruppens møder

Referater

Hvidbog

Hvidbog

Notater fra arbejdsgrupperne

Notater